Gợi ý các đề tài Ngoại thương – Kinh Doanh Quốc Tế

Một vài gợi ý về các đề tài Kinh Doanh Quốc Tế – Kinh Tế Đối Ngoại – Ngoại thương

Ngày đăng: 18-11-2020

63 lượt xem

Các đề tài báo cáo tốt nghiệp, luận văn về quy trình xuất nhập khẩu
 • Quy trình giao nhận FLC/ LCL hàng nhập/hàng xuất bằng đường biển
 • Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty TNHH ….. giai đoạn 2018-2020
 • Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng mẫu phi mậu dịch bằng đường hàng không tại công ty giao nhận tại công ty…
 • Tổ chức thực hiện hợp đồng hàng xuất khẩu/ nhập khẩu (FCL/LCL) tại Công ty….
 • Quy trình thủ tục hải quan/ thông quan hàng hóa XK/NK bằng đường biển/ hàng không
Các đề tài báo cáo tốt nghiệp, luận văn về phân tích tình hình hoạt động/ thực trạng và giải pháp cho công ty kinh doanh quốc tế
 • Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh XK hạt điều nhân tại cty….
 • Tình hình xuất khẩu hạt điều nhân tại Công ty….
 • Giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại công ty ….
 • Phân tích quy trình hoạt động logistics của hàng nông sản tại công ty…
 • Kế hoạch marketing về sản phẩm hạt điều xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại công ty…
 • Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại công ty….
 • giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty giao nhận/ logistics
 • giải pháp hạn chế các rào cản thương mại trong hoạt động XK/NK hàng hóa của công ty
 • Phân tích quy trình hoạt động logistics của hàng nông sản tại công ty…
 • Thực trạng XK/NK hàng hóa cụ thể của công ty sang/ từ thị trường….
 • Phân tích/ Tìm hiểu thực trạng XK/NK hàng hóa của công ty giai đoạn….
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu tại cty….
Tham khảo thêm Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Tốt Nghiệp của NHẬN VIẾT BÀI.
 
Các đề tài báo cáo tốt nghiệp, luận văn liên quan đến marketing tại công ty kinh doanh quốc tế
 • Vận dụng Marketing quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và phát triển mặt hàng… tại thị trường … của công ty A
 • Giải pháp MKT đẩy mạnh hàng xuất khẩu sang thị trường…..của công ty A
 • Hoàn thiện chính sách MKT quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu sp….. tại công ty A
 • Chiến lược MKT với việc mở rộng thị trường của công ty A
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty…..
 • Vận dụng Marketing quốc tế nhằm phát triển mặt hàng A tại thị trường M của công ty X
 • Giải pháp Marketing nâng cao hiệu quả xuất khẩu sản phẩm A sang thị trường M của công ty X
 • Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu của công ty X
 • Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty X so với đối thủ nước ngoài trên thị trường nội địa
 
TƯ VẤN DỊCH VỤ VIẾT THUÊ

LIÊN HỆ08.43.43.43.81 Mr.Phương (HOTLINE/ZALO)

 

 

Zalo:08.43.43.43.81