BÁO GIÁ NHẬN VIẾT BÀI TIỂU LUẬN MỚI NHẤT

Vấn đề mà các bạn sinh viên quan tâm khi sử dụng dịch vụ nhận viết bài tiểu luận đó là giá thế nào?. Khi đến với nhóm nhận viết bài đảm bảo các bạn sẽ có một giá vô cùng rẻ so với các team khác trên thị trường. Mức giá cụ thể của việc viết thuê tiểu luận của chúng tôi dao động từ 600.000 – 2.000.000 đồng, đây là giá cơ bản cho các ngành giáo dục, luật, văn hóa, triết, lý luận chính trị, lịch sử Đảng,… Giá chưa bao gồm check đạo văn ah, nếu các bạn dùng check đạo văn thì mức giá sẽ cao hơn hơn tí ah.

Bảng giá này chỉ là cơ bản, nếu như các bạn cần một tiểu luận chuyên ngành thì tùy thuộc vào yêu cầu của đề tài, thời gian nộp bài, độ dài ngắn của bài viết mà bên mình sẽ báo giá cụ thể nhe. Nếu bạn muốn tư vấn về giá cụ thể thì vui lòng liên hệ Zalo 08.434343.81 để được tư vấn nhanh nhất.

Báo giá Nhận viết bài tiểu luận các môn học đại cương  – Bài viết chất lượng cao

Môn học

< 10trang

10-15 trang

15-20 trang

25-30 trang

>30 trang

Kinh tế chính trị

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Kinh tế lượng

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Kinh tế vĩ mô

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Lịch sử Đảng

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Chủ nghĩa xã hội khoa học

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Pháp luật đại cương

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Triết học

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Tư tưởng Hồ Chí Minh

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Văn hóa ẩm thực

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Xã hội học

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Xử lý tình huống

600k

800k

1100k

1500k

2000k

Báo giá nhận viết bài tiểu luận môn học chuyên ngành – Bài viết chất lượng cao

           

Phong cách lãnh đạo

700k

1000k

1300k

1600k

2000k

Phương pháp nghiên cứu khoa học

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Quản lý cấp phòng

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Quản lý nhà nước

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Quản trị chiến lược

600k

1000k

1300k

1600k

2000k

Quản trị học

600k

1000k

1300k

1600k

2000k

Quản trị nguồn nhân lực

600k

1000k

1300k

1600k

2000k

Sáng kiến kinh nghiệm

600k

1000k

1300k

1600k

2000k

Tâm lý học

600k

1000k

1300k

1600k

2000k

Thương mại điện tử

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Tiếng Anh assignment

1000k

1800k

2100k

2500k

4000k

Chính sách tài khóa

600k

1000k

1300k

1600k

2000k

Đồ án môn học

600k

1000k

1300k

1600k

2000k

Khoa học quản lý

600k

1000k

1300k

1600k

2000k

Khởi sự Doanh nghiệp

1000k

1600k

2000k

2500k

2000k

Luật

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Marketing

700k

1000k

1300k

1600k

2000k

Môi trường

700k

1000k

1300k

1600k

2000k

Báo giá nhận viết bài tiểu luận chuyên viên nhà nước – Bài viết chất lượng cao

           

Chuyên viên an toàn thực phẩm

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Chuyên viên cải cách hành chính

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Chuyên viên chính

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Chuyên viên ngành Bảo hiểm

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Chuyên viên ngành giáo dục

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Chuyên viên ngành Kế toán

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Chuyên viên quản lý đất đai

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Chuyên viên về thuế

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Chuyên viên về tư pháp

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Viết sáng kiến Kinh nghiệm

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Báo giá nhận viết bài thu hoach – Bài viết chất lượng cao

Bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp trung cấp chính trị

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Bài thu hoạch thực tập công nghệ thông tin

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Bài thu hoạch thực tập ngành luật

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Bài thu hoạch thực tập sư phạm mầm non

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Bài thu hoạch thực tập sư phạm tiểu học

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Bài thu hoạch thực tập tại trạm y tế xã

800k

1000k

1300k

1600k

2000k

Bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp điều dưỡng

800k

1000k

1300k

1600k

2000k


                                    Bảng báo giá nhận viết bài tiểu luận thuê mới nhất

Dịch vụ nhận viết bài tiểu luận giá rẻ gồm những môn học nào?

Với đội ngũ gần 50 bạn CTV gồm thạc sĩ, giáo viên, chuyên viên,... nhóm nhận viết bài có thể đảm nhận được các bài tiểu luận, các môn học đại cương và nhiều môn học chuyên ngành như sau:

Nhận viết bài tiểu luận các môn đại cương tại nhóm nhận viết bài

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Pháp luật đại cương
 • Lịch sử đảng
 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế vi mô, vĩ mô
 • Kinh tế lượng
 • Tư tưởng HCM
 • Viết tiểu luận môn triết học
 • Xã hội học

Nhận viết bài tiểu luận các môn chuyên ngành  tại Nhóm Nhận Viết Bài

 • Thương mại điện tử
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Khởi tạo doanh nghiệp
 • Quản trị marketing
 • Quản trị thương hiệu
 • Quản lí môi trường
 • Quản trị chiến lược
 • Tâm lí học
 • Chính sách tài chính
 • Ngân hàng
 • Sáng kiến kinh nghiệm
 • Tiếng anh thương mại
 • Luật hình sự
 • Luật dân sự
 • Luật hiến pháp

Nhận viết bài tiểu luận chuyên viên chính tại Nhóm Nhận Viết Bài

 • Chuyên viên quản lý đất đai
 • Chuyên viên hành chính
 • Chuyên viên an toàn thực phẩm
 • Chuyên viên quản lý nhà nước
 • Dịch vụ viết tiểu luận chuyên viên tư pháp
 • Chuyên viên thuế
 • Chuyên viên quản lí giáo dục
 • Chuyên viên kế toán
 • Chuyên viên bảo hiểm

Nhận viết bài thu hoạch tại nhóm nhận viết bài

 • Viết bài thu hoạch ngành luật
 • Sư phạm mầm non
 • Điều dưỡng
 • Y tế
 • Sư phạm tiểu học
 • Công nghệ thông tin
 • Trung cấp chính trị
 • ....

NHỮNG CHUYÊN ĐỀ TIỂU LUẬN MÀ VIẾT LUẬN VĂN GIÁ RẺ ĐÃ THỰC HIỆN

Triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh

Triết học là ngành dành cho những bạn đam mê nghiên cứu, tìm tòi về những vấn đề cơ bản của con người, thế giới quan, quy luật, giá trị, ý thức, sự tồn tại.... giúp nắm vững các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

17 đề tài Triết học mà các bạn có thể tham khảo:

 1. Biện chứng của sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở vn trong thời kỳ quá độ lên chủ Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập
 2. Hôn nhân dưới cái nhìn triết học
 3. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quy luật sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
 4. Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay
 5. Mối quan hệ biện chứng giữa tư liệu sản xuất và lực lượng sản xuất
 6. Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta
 7. Mối quan hệ giữa sự phân công lao động xã hội và xã hội hóa sản xuất qua một số tác phẩm thời kì đầu của mác
 8. Nhân tố con người trong sự phát triển lực lượng sản xuất và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
 9. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 10. Bài tiểu luận triết học: Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng
 11. Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quan điểm triết học mác - lênin
 12. Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá
 13. Vai trò của con người trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước
 14. Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất
 15. Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam
 16. Vấn đề thất nghiệp của sinh viên
 17. Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học

Ngành báo chí, xã hội, tâm lý

Ngành ngày yêu cầu các bạn phải luôn luôn nắm bắt được các sự kiện, cột mốc quan trọng xảy ra, luôn luôn cập nhật kiến thức mới và có khả năng phân tích chuyên sâu vào từng khía cạnh của vấn đề.

10 đề tài báo chí, xã hội, tâm lý mà nhóm viết bài  hay gặp

 • Tìm hiểu các xu hướng phát triển của báo chí thế giới
 • Xây dựng nguồn nhân lực cho tạp chí, bản tin của Trung tâm thông tin khoa học
 • Mối quan hệ giữa dư luận xã hội và truyền thông đại chúng
 • Hành trình phát triển của phóng sự Việt Nam
 • Vai trò của dân số và y tế - Phân tích mối quan hệ giữa chúng
 • Hương ước và luật tục ở nông thôn Việt Nam
 • Xã hội hoá vai trò giới trên một số phương tiện truyền thông đại chúng
 • Vấn đề giao tiếp trong tâm lý học
 • Tìm hiểu về chứng rối loạn STRESS sau chấn thương (PTSD) và cách khắc phục
 • Tiểu luận tâm lý học lứa tuổi và sư phạm: Phương pháp dạy học hiệu quả

Ngành lịch sử Đảng

20 đề tài ngành lịch sử Đảng mà Nhóm nhận viết bài hay gặp

 1. Các đặc trưng cơ bản của Chính phủ kiến tạo phát triển. Tính tất yếu của việc chuyển đổi từ nhà nước trực tiếp can thiệp vào nền kinh tế sang nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
 2. Những đặc điểm cơ bản của con người Việt Nam và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
 3. Những thuận lợi và khó khăn trong nhiệm vụ thực hiện Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa trên các lĩnh vực cơ bản ở nước ta.
 4. Tồn tại tiêu cực của quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay. Đề xuất các kiến nghị giải quyết vấn đề
 5. Đặc điểm mô hình tăng trưởng nước ta trong những năm đổi mới và tính tất yếu việc đổi mới mô hình tăng trưởng hiện nay.
 6. Những thành tựu và hạn chế trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay.
 7. Phân tích tầm nhìn thiên tài của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.
 8. Trình bày các đặc trưng cơ bản của tư duy mới của Đảng và hiệu quả của nó trong thực tiễn.
 9. Các điều kiện cần và đủ cho việc thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.
 10. Trình bày hiểu biết về các đặc điểm của văn hóa truyền thống nước ta và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa truyền thống trong thời đại hiện nay.
 11. Trình bày quan điểm của Đảng về quá trình phát triển công nghiệp hóa và những thay đổi tất yếu trong sản xuất hàng hóa nước ta hiện nay .
 12. Trình bày hiểu biết về chính sách cơ cấu lại nền kinh tế nước ta hiện nay. Đưa ra những khó khăn và giải pháp.
 13. Những thành tựu của quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.
 14. Phản ứng của Đảng và nhân dân ta trước cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với kinh tế toàn quốc.
 15. Ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đến Việt Nam hiện nay. Đề xuất các thay đổi về chính sách nhằm có lợi cho phát triển kinh tế nước ta.
 16. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong phát triển của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 17. Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954. Bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta và ý nghĩa lịch sử
 18. Những nội dung cơ bản trong lãnh đạo cách mạng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1954 - 1975 của Đảng ta.
 19. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của lịch sử Việt Nam.
 20. Những đặc điểm tích cực và hạn chế của phong trào cách mạng 1930 - 1939 ở nước ta và rút ra những bài học lịch sử.

Nhóm ngành về giáo dục và quản lý nhà nước

Nhóm nhận viết bài đã đồng hành với khách hàng trong hơn 15 năm qua đã và đang hoàn thanh rất rất nhiều bài tiểu luận nhóm ngành giáo dục và quản lý giáo dục, quản lý nhà nước với rất nhiều đề tài nổi bật. Nhóm nhận viết bài đưa ra một số đề tài nổi bật mà chúng tôi đã thực hiện trong thời gian qua.

 • Quản lý nhà nước: quản trị nguồn nhân lực, quản lý hành chính, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý công, hệ thống thông tin quản lý và cách thức tổ chức vận hành bộ máy hành chính của Nhà nước,...
 • Quản lý giáo dục: Giáo dục kỹ năng sống, giáo dục quốc phòng – an ninh, giáo dục chính trị, mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông,...