Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán công nợ tại công ty xây dựng

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán công nợ tại công ty xây dựng, hy vọng bài chia sẻ này giúp ích cho các bạn sinh viên đang thực tập kế toán công nợ có thêm tài liệu để tham khảo.

Ngày đăng: 23-06-2022

568 lượt xem

Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán công nợ tại công ty

Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán công nợ tại công ty

Đề cương chi tiết Báo cáo thực tập kế toán công nợ tại công ty xây dựng cơ bản gồm các phần sau đây

Phần 1- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SƠN TRANG

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.1.1 Tên công ty
1.1.2 Vốn điều lệ
1.1.3 Quyết định thành lập
1.1.4 Ngành nghề kinh doanh
1.1.5 Quá trình phát triển
1.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản ly hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
1.1.5.2. Lực lượng cán bộ công nhân
1.1.6  Mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển của công ty
1.1.6.1 Mục tiêu
1.1.6.2 Nhiệm vụ
1.1.6.3 Định hướng phát triển
1.1.7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây.
1.2 Cơ cấu chung
1.3 Cơ cấu phòng kế toán.
1.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán.
1.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán.
1.6. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán.
1.7 Đặc điểm hệ thống báo cáo tài chính kế toán.
1.8.Phương pháp kế toán hàng tồn kho.
1.9 Phương pháp nộp thuế GTGT
 

Kế Toán Công Nợ Và Những Vấn Đề Cần Biết

Phần 2- THỰC TẾ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SƠN TRANG

A-CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÔNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP
2.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ
2.1.1, Khái niệm về thanh toán công nợ
2.1.1.1 Khái niệm kế toán công nợ
2.1.1.2 Nội dung của kế toán công nợ
2.1.1.3 Quan hệ thanh toán
2.2 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán công nợ
2.2.1 Vai trò của kế toán công nợ   
2.2.2 Nhiệm vụ của kế toán công nợ
2.3. Một số nguyên tắc mà kế toán công nợ cần thực hiện:
2.4 Sổ kế toán và quy trình ghi sổ
2.4.1 Đối với hình thức Nhật ký chung
2.4.2 Đối với hình thức chứng từ ghi sổ
2.4.3 Đối với hình thức Nhật ký sổ cái
2.4.4 Đối với hình thức nhật ký chứng từ
2.4.5 Đối với hình thức kế toán trên máy tính
2.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU
2.5.1 TK131: Phải thu của khách hàng.
2.5.1.1Các chứng từ sử dụng:
2.5.1.2  Kết cấu tài khoản
2.5.1.3 Sơ đồ hạch toán TK131
2.5.2 TK 136: Các khoản phải thu nội bộ
2.5.2.1 Các chứng từ sử dụng
2.5.2.2. Kết cấu tài khoản: 
2.5.2.3 Sơ đồ hạch toán TK 136
2.5.3 TK 138- Kế toán các khoản phải thu khác
2.5.3.1 Chứng từ sử dụng
2.5.3.2 Kết cấu tài khoản
2.5.3.4 Sơ đồ hạch toán
2.5.4  TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
2.5.4.1 Các chứng từ sử dụng:
2.5.4.2 Kết cấu tài khoản:
2.6 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
2.6.1 Kế toán phải trả người bán (TK 331)
2.6.1.1 Các chứng từ sử dụng:
2.6.1.2 Kết cấu tài khoản:
2.6.1.3 Sơ đồ hạch toán TK331
2.6.2 Kế toán vay ngắn hạn ( TK 311) 
2.6.2.1 Chứng từ sử dụng
2.6.2.2 Kết cấu tài khoản 
2.6.2.3 Sơ đồ hạch toán
2.6.4 Kế toán các khoản phải nộp nhà nước
2.6.4.1 Chứng từ sử dụng
2.6.4.2 Kết cấu tài khoản
2.6.5 Kế toán các khoản phải trả người lao động
2.6.5.1 Chứng từ sử dụng
2.6.5.2 Kết cấu tài khoản
2.6.5.3 Sơ đồ hạch toán
2.6.9 Kế toán vay dài hạn
2.6.9.1 Chứng từ sử dụng
2.6.9.2 Kế cấu tài khoản
B- CƠ SỞ THỰC TIỄN KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRANG
2.1. Đặc điểm kế toán công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang
2.1.1, Đặc điểm các khoản phải thu của công ty:
2.1.2, Đặc điểm các khoản phải trả của công ty:
2.2 Thực tế hạch toán công nợ tại công ty
2.2.1 Tk 131- Phải thu khách hàng
2.1.2 Tạm ứng
2.1.3 Vay ngắn hạn
2.1.4 Phải trả người bán
2.1.5 Kế toán thanh toán với công nhân viên và các đối tượng khác
2.1.6.2.Đối tượng chịu thuế
2.1.6.7  Quy trình hạch toán thuế GTGT tại công ty
2.1.6.8 Báo cáo thuế GTGT tại Công ty
 

Công Việc Của Một Kế Toán Toán Công Nợ Tại Công Ty

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SƠN TRANG

 3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán thanh toán tại công ty
 3.1.1. Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động
 3.1.2.Tình hình tổ chức công tác kế toán thanh toán
 3.1.2.1. Ưu điểm
 3.1.2.2. Nhược điểm
 3.2. Lý do phải hoàn thiện 
3.4 Một số kiến nghị - giải pháp hoàn thiện công tác kế toán
 3.4.2. Tổ chức kế toán thanh toán
  3.4.3. Hiệu quả của việc thực hiện ý kiến hoàn thiện kế toán thanh toán

KẾT LUẬN

Dịch Vụ Xác Nhận Thực Tập Ngành Kế Toán

Trên đây là mẫu đề cương chi tiết bài báo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty sản xuất đồ gỗ, các bạn cần file mẫu báo cáo thì vui lòng bấm vào đây để tải về nhé. Nếu bạn cần file word thì cứ inbox Zalo của Nhận Viết Bài để bên mình gửi bài báo cáo sang các bạn tham khảo nhe. Trong quá trình viết báo cáo thực tập ngành kế toán, bạn có bất kì vấn đề gì thì cứ liên hệ với Nhóm Nhận Viết Bài để giải đáp thắc mắc nha. Bên Nhóm có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngành kế toán trọn gói (bao gồm mộc) bạn quan tâm thì liên hệ Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn tốt nhất.
 

d

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG