Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện lực

Nhận Viết Bài chia sẻ cho các bạn bài mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện lực. Bài báo cáo mẫu sẽ giúp các bạn sinh viên học ngành kế toán có cái nhìn cụ thể hơn về kế toán trong các công ty điện lực. Hy vọng bài viết giúp ích cho các bạn đang tìm kiếm tài liệu trong quá trình học và làm báo cáo thực tập ngành kế toán.

Ngày đăng: 24-06-2022

468 lượt xem

Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện lực

Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện lực

Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện lực

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI

1.1 Tổng quan về công ty Điện Lực Củ Chi:
1.1.1 Giới thiệu về công ty Điện Lực Củ Chi:
1.1.2 Lịch sử hình thành
1.1.3 Quá trình phát triển của công ty Điện Lực Củ Chi:
1.1.4  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty Điện Lực Củ Chi:
1.1.4.1 Chức năng:
1.1.4.2 Nhiệm vụ:
1.1.4.3 Quyền hạn:
1.1.5 Sơ đồ tổ chức quản lý:
1.1.6 Chức năng của các  Phòng, Ban, Đội:
1.1.6.1 Ban Giám đốc:
1.1.6.2 Phòng hành chánh tổng hợp:
1.1.6.3 Phòng kinh doanh:
1.1.6.4 Phòng tài chính kế toán:
1.1.6.5 Phòng kế hoạch vật tư:
1.1.6.6 Phòng Kỹ thuật:
1.1.6.7 Phòng viễn thông – công nghệ thông tin:
1.1.6.8 Ban quản lý dự án:
1.1.6.9 Đội vận hành lưới điện:
1.1.6.10 Đội quản lý lưới điện 1 & 2 :
1.1.6.11 Đội quản lý điện kế:
1.1.6.12 Đội quản lý khách hàng:
1.1.6.13 Đội Thu ngân:
1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ĐLCC:
1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán:
1.2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán:
1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán:
1.2.3.1 Trưởng phòng: 
1.2.3.2 Phó phòng kiêm kế toán tổng hợp:
1.2.3.3 Kế toán vật tư và sửa chữa thường xuyên:
1.2.3.4 Kế toán TSCĐ, kế toán lao động tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ
1.2.3.5 Kế toán công cụ dụng cụ và sản xuất khác
1.2.3.6 Kế toán đầu tư XDCB
1.2.3.7 Kế toán thanh toán công nợ và thuế VAT đầu ra:
1.2.3.8 Kế toán lập hoá đơn tài chính và thuế VAT đầu vào
1.2.3.9 Kế toán thu ngân (kế toán chuyên thu):
1.2.3.10 Thủ Quỹ:
1.2.4 Chế độ kế toán tại công ty ĐLCC:
1.2.4.1 Hình thức ghi sổ kế toán:
1.2.4.2 Phương tiện phục vụ kế toán:
1.3 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty
1.3.1 Thuận lợi
1.3.2 Khó khăn
1.3.3 Phương hướng phát triển

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

2.1 Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
2.1.1 Các khái niệm
2.1.2 Đặc điểm về doanh thu
2.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu
2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1 Khái niệm
2.2.2 Thuế không hoàn lại
2.3 Hình thức kế toán
2.3.1 Sổ sách chứng từ
2.3.2 Tài khoản sử dụng
2.3.3 Kết cấu tài khoản
2.3.4 Một số phương pháp hạch toán chủ yếu
2.3.4.1 Hạch toán về doanh thu
2.3.4.2 Hạch toán về các khoản giảm trừ
2.4 Xác định kết quả kinh doanh
2.4.1 Khái niệm
2.4.2 Cách xác định kết quả kinh doanh
2.4.3 Cách tính thuế TNDN
2.4.4 Phương pháp kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh
 

Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán công nợ tại công ty xây dựng

CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI

3.1 Thực trạng về kế toán doanh thu tại công ty ĐLCC
3.1.1 Tài khoản sử dụng
3.1.2 Một số phương pháp hạch toán tại công ty
3.1.2.1 Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
3.1.2.2 Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về doanh thu hoạt động tài chính
3.1.2.3 Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về thu nhập khác
3.1.2.4 Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về chi phí 
3.2 Phương pháp kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
3.2.1 Phương pháp kết chuyển
3.2.2 Xác định kết quả kinh doanh tại công ty 

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

4.1 Nhận xét
4.1.1 Ưu điểm
4.1.1.1 Về ghi chép kế toán
4.1.1.2 Việc áp dụng chế độ kế toán
4.1.1.3 Về công tác tổ chức bộ máy kế toán
4.1.2 Nhược điểm
4.2 Kiến nghị

KẾT LUẬN

Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng

Trên đây là mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện lực, bạn cần tải tài liệu mẫu thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm mình sẻ gửi toàn bộ báo cáo bằng file word sang cho bạn trong vòng 5 phút ha.
Trong quá trình viết báo cáo thực tập nếu các bạn có bất kì vấn đề gì khó khăn hoặc cần làm viết báo cáo thực tập kế toán trọn gói (bao gồm mộc) thì các bạn vui lòng inbox Zalo của mình để được hỗ trợ kịp thời nha.
Chúc các bạn hoàn thành báo cáo thật tốt nhé.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG