20 ĐỀ TÀI LUẬT CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VIẾT BÁO CÁO/ CHUYÊN ĐỀ NGÀNH LUẬT

20 ĐỀ TÀI LUẬT CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VIẾT BÁO CÁO/ CHUYÊN ĐỀ NGÀNH LUẬT

Ngày đăng: 04-07-2021

1,049 lượt xem

20 ĐỀ TÀI LUẬT CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VIẾT BÁO CÁO/ CHUYÊN ĐỀ NGÀNH LUẬT

1. Cộng đồng kinh tế Asean - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

2. Cộng đồng kinh tế châu Âu trong tương quan so sánh với cộng đồng kinh tế Asean.

3. Các quy định của Công ước Liên Hợp quốc về xây dựng công trình, thiết bị nhân tạo trên biển.

4. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

5. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động hàng hải, hàng không của khu vực và thế giới.

6. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và đánh bắt hải sản của các quốc gia trong khu vực và thế giới.

7. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với thương mại của khu vực và thế giới.

8. Quy chế pháp lý của các bãi cạn và đảo nhân tạo theo quy định của Công ước Liên Hợp quốc về luật biển năm 1982.

9. Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế của các nước ASEAN - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

10. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài quốc tế được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS và khả năng áp dụng thủ tục này của Việt Nam.

11. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục tòa án quốc tế về luật biển được thành lập theo Phụ lục VI của UNCLOS và khả năng áp dụng thủ tục này của Việt Nam.

12. Phái đoàn đại diện thường trực của quốc gia tại các tổ chức quốc tế- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

13. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của các tổ chức quốc tế liên chính phủ- Những lý luận và thực tiễn.

Xem thêm ==>> Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập Ngành Luật

14. Mối quan hệ giữa Liên Hợp quốc với các tổ chức chuyên môn của Liên hiệp quốc- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

15. Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

16. Biên giới trên biển giữa Việt Nam và Campuchia - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

17. Các biện pháp giải quyết tranh chấp bằng tài phán theo Công ước Liên hợp quốc về luật biển quốc tế 1982.

18. Hệ thống đảo và quần đảo của Việt Nam nhìn từ Công ước ước Luật biển của Liên Hợp quốc năm 1982.

19. Hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nước.

20. Di dân quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

 

Xem thêm: ==>> Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG