Danh sách đề tài báo cáo thực tập luật Tố tụng hành chính

Danh sách đề tài báo cáo thực tập luật Tố tụng hành chính

Ngày đăng: 04-07-2021

549 lượt xem

Danh sách đề tài báo cáo thực tập luật Tố tụng hành chính

 1. Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân
 2. Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân cấp tỉnh
 3. Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân cấp huyện
 4. Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính
 5. Cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính hiện nay
 6. Chứng cứ và chứng minh trong vụ án hành chính
 7. Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính
 8. Đối thoại trong tố tụng hành chính
 9. Tranh tụng trong tố tụng hành chính.
 10. Bảo đảm sự vô tư của người tiến hành tố tụng.
 11. Mô hình tổ chức Tòa hành chính ở Việt Nam.
 12. Giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
 13. Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa khiếu nại vừa khởi kiện vụ án hành chính.
 14. Chuyển vụ án trong tố tụng hành chính.
 15. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền trong tố tụng hành chính.
 16. Nhập, tách vụ án hành chính.
 17. Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án cấp cao35
 18. Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án tối cao
 19. Cơ quan tiến hành tố tụng hành chính.
 20. Quyền và nghĩa vụ của Thẩm phán trong tố tụng hành chính
 21. Quyền và nghĩa vụ của Hội thẩm nhân dân trong tố tụng hành chính
 22. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm sát viên trong tố tụng hành chính
 23. Quyền và nghĩa vụ của thư ký Tòa án trong tố tụng hành chính
 24. Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành chính
 25. Quyền và nghĩa vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính.
 26. Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong việc cung cấp chứng cứ, chứng minh.
 27. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính.
 28. Người giám định trong tố tụng hành chính.
 29. Người làm chứng trong tố tụng hành chính.
 30. Từ chối thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân trong tố tụng hành chính.
 31. Từ chối thay đổi Kiểm sát viên trong tố tụng hành chính.
 32. Từ chối thay đổi thư ký Tòa án trong tố tụng hành chính.
 33. Từ chối thay đổi người phiên dịch, người giám định trong tố tụng hành chính.
 34. Giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính.
 35. Án phí trong tố tụng hành chính.
 36. Xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án hành chính.
 37. Đánh giá chúng cứ trong vụ án hành chính.
 38. Nguồn của chứng cứ trong tố tụng hành chính.
 39. Nghĩa vụ cung cấp, giao nộp chứng cứ.
 40. Các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ.
 41. Bảo quản, sử dụng và bảo vệ chứng cứ.
 42. Nghĩa vụ chứng minh của đương sự trong vụ án hành chính.
 43. Phương thức chứng minh trong vụ án hành chính.
 44. Thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính.
 45. Thời hiệu khởi kiện hành vi hành chính.
 46. Thời hiệu khởi kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
 47. Thời hiệu khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
 48. Thời điểm thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính.
 49. Chủ thể khởi kiện trong vụ án hành chính.
 50. Người bị kiện trong vụ án hành chính.
 51. Thụ lý vụ án hành chính.
 52. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính.
 53. Nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính.36
 54. Căn cứ tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.
 55. Căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án hành chính
 56. Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
 57. Sự có mặt của người tiến hành tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
 58. Sự có mặt của người tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
 59. Thủ tục xét xử trong trường hợp xét xử vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm.
 60. Thủ tục hỏi tại phiên tòa sơ thẩm
 61. Thủ tục tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm.
 62. Thủ tục nghị án và tuyên án.
 63. Nội quy phiên tòa.
 64. Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
 65. Kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm
 66. Đình chỉ xét xử phúc thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.
 67. Rút đơn khởi kiện trong vụ án hành chính.
 68. Căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
 69. Căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.
 70. Thẩm quyền và thủ tục kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.
 71. Xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.
 72. Xét lại bản án theo thủ tục tái thẩm.
 73. Kiểm sát thi hành án hành chính.
 74. Đôn đốc, chỉ đạo thi hành án hành chính.
 75. Biện pháp bảo đảm trong thi hành án hành chính.
 76. Tính độc lập của Hội đồng xét xử trong vụ án hành chính.
 77. Thẩm quyền xét xử hành chính của TAND theo lãnh thổ.
 78. Giải quyết các khiếu kiện hành chính đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 79. Áp dụng pháp luật khiếu nại trong tố tụng hành chính.
 80. Bồi thường thiệt hại trong tố tụng hành chính. Lý luận và thực tiễn.
 81. Vấn đề cấp, tống đạt các văn bản tố tụng trong tố tụng hành chính.
 82. Vấn đề thời hạn và thời hiệu trong tố tụng hành chính
 83. Thi hành án hành chính

Xem thêm: ==>> Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

==>> Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập Ngành Luật

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG