Đề cương chi tiết mẫu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI Ở TAND TỈNH ABC

Ngày đăng: 04-07-2021

412 lượt xem

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT:

PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI Ở TAND TỈNH ABC

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu đề tài.

3. Đối tượng, phạm vi của việc nghiên cứu đề tài

4. Phương pháp nghiên cứu đề tài

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

6. Cơ cấu của đề tài

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN 

1.1. Khái quát về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa á

1.1.1.  Khái niệm giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án

1.1.2. Yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án

1.1.3. Ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án

Xem thêm ==>> Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập Ngành Luật

1.2. Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh tại Tòa án nhân dân

1.2.1. Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh

1.2.2. Hệ thống pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 

1.2.3. Nội dung của pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 

Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI Ở TAND TỈNH ABC

2.1.Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp tranh chấp kinh doanh, thương mại ở TAND tỉnh ABC 

2.1.1.Những kết quả giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân tỉnh ABC

2.1.2.Những tồn tại trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân tỉnh ABC

2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án nhân dân tỉnh ABC

2.2.1 Đẩy mạnh áp dụng các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp tranh chấp kinh doanh, thương mại 

2.2.2 Giải pháp khắc phục về pháp luật về giải quyết tranh chấp tranh chấp kinh doanh, thương mại ở TAND 

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: ==>> Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG