Đề cương mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT: HOẠT ĐỘNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP.

Ngày đăng: 04-07-2021

550 lượt xem

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT:

HOẠT ĐỘNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP.

Chương 1. Quy định pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

1.1. Khái niệm, đặc điểm, và ý nghĩa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam.

1.1.1. Khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.1.2. Đặc điểm của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.1.3. Ý nghĩa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.2. Sự cần thiết của việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.3. Quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.3.1. Nội dung cơ bản của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.3.2. Về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.3.3. Về đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.3.4. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam.

1.3.5. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.3.6. Thẩm quyền cấp giấy theo chủ thể.

1.3.7 Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.3.8 Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chương 2. Thực tiễn hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá Và một số kiến nghị.

2.1. Thực tiễn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Xem thêm ==>> Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập Ngành Luật

2.1.1. Tổng quan về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá.

2.1.2. Thuận lợi và khó khăn trong công tác về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá.

2.2. Hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương.

Chương 3. Kết luận.

Xem thêm: ==>> Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG