ĐỀ TÀI PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

ĐỀ TÀI PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Ngày đăng: 05-07-2021

631 lượt xem

ĐỀ TÀI PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

1. Thực trạng áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn thực tập/ nơi làm việc.

2. Thực trạng áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn thực tập/ nơi làm việc.

3. Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

4. Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

5. Thực trạng ký kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm anh (chị) thực tập/ làm việc.

6. Hoạt động của đại lý bảo hiểm - Thực trạng và một số kiến nghị pháp lý.

7. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

8. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản tại doanh nghiệp bảo hiểm nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

9. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại doanh nghiệp bảo hiểm nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

10. Thực trạng hoạt động của các công ty môi giới bảo hiểm.

11. Địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

12. Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.

13. Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tại tòa án.

14. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

15. Thực trạng trục lợi bảo hiểm nhân thọ hoặc phi nhân thọ.

16. Pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.

17. Pháp luật về phá sản đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

18. Pháp luật về chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.

19. Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.

20. Quy định pháp luật về trách nhiệm trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.

Xem thêm ==>> Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập Ngành Luật

21. Chế độ pháp lý về đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

22. Chế độ pháp lý về đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

23. Pháp luật về chủ thể tham gia quan hệ bảo hiểm nhân thọ.

24. Giá trị pháp lý bản Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.

25. Thủ tục kiện đòi bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới.

26. Pháp luật về chuyển yêu cầu bồi hoàn trong bảo hiểm tài sản.

27. Quy định pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

28. Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.

29. Quy định về miễn thường trong bảo hiểm tài sản.

30. Nghĩa vụ đóng phí của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.

31. Quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ.

32. Quy định pháp luật về miễn trừ trách nhiệm bảo hiểm - Thực trạng áp dụng.

33. Quy định pháp luật về các trường hợp hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu - Thực trạng áp dụng.

34. Nghĩa vụ thông báo của các bên trong hợp đồng bảo hiểm.

35. Quy định pháp luật về việc sử dụng dịch vụ qua biên giới.

36. Quy định của pháp luật về bảo hiểm sức khỏe.

Xem thêm: ==>> Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG