Đề tài tiểu luận luật tố tụng hình sự

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ HOT NHẤT 2022

Ngày đăng: 04-07-2021

87,572 lượt xem

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ HOT NHẤT 2022

1. Nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong TTHS.

2. Nguyên tắc “Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự.

3. Nguyên tắc “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo” trong các hoạt động khởi tố và điều tra vụ án hình sự.

4. Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương sự.

5. Nguyên tắc suy đoán vô tội trong TTHS.

6. Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

7. Nguyên tắc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong TTHS.

Xem thêm ==>> Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập Ngành Luật

8. Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng , người tham gia tố tụng.

9. Thực tiễn áp dụng nguyên tắc “Bảo đảm tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự” trong các hoạt động xét xử vụ án hình sự.

10. Thực tiễn áp dụng nguyên tắc “Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự”.

11. Người bị tố giác trong tố tụng hình sự.

12. Người bị bắt trong tố tụng hình sự.

13. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự.

14. Người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự.

15. Người tố giác và người tố giác trong tố tụng hình sự.

16. Người chứng kiến trong tố tụng hình sự.

17. Người bảo vệ quyền lợi cho đương sự trong tố tụng hình sự.

18. Người bị hại là pháp nhân trong tố tụng hình sự.

19. Thủ tục tố tụng đối với pháp nhân phạm tội.

20. Vai trò của cán bộ điều tra/ kiểm tra viên/ thẩm tra viên trong TTHS (sinh viên chọn một trong ba chủ thể trên để nghiên cứu).

21. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Xem thêm: ==>> Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG