Một số vấn đề tài báo cáo thực tập luật hợp đồng thương mại quốc tế

Một số vấn đề tài báo cáo thực tập luật hợp đồng thương mại quốc tế

Ngày đăng: 04-07-2021

423 lượt xem

Một số vấn đề tài báo cáo thực tập luật hợp đồng thương mại quốc tế

1. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại Hoa Kỳ - một số kinh nghiệm đối với Việt Nam.

2. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại một số nước ở Liên minh châu Âu - kinh nghiệm đối với Việt Nam.

3. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại một số tổ chức trọng tài thương mại quốc tế - một số kinh nghiệm đối với Việt Nam.

4. Chế định bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại quốc tế.

5. Tranh chấp trong hoạt động thanh toán thư tín dụng chứng từ.

6. Thực tiễn việc lựa chọn và áp dụng pháp luật nước ngoài trong hoạt động giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài tại Việt Nam.

7. Vấn đề gia nhập Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế của Việt Nam - những thách thức từ mặt pháp lý.

Xem thêm ==>> Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập Ngành Luật

8. Những vấn đề pháp lý về Hợp đồng trong bản Nguyên tắc của châu Âu về Luật Hợp đồng - PECL.

9. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đối với miễn trách do hành vi của người thứ ba trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

10. Hậu quả pháp lý của miễn trách theo CISG 1980 - So sánh với pháp luật Việt Nam.

11. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam: những vấn đề trong thực tiễn pháp lý.

12. Hủy phán quyết trọng tài thương mại: so sánh pháp luật nước ngoài và đề xuất hoàn thiện cơ chế trọng tài Việt Nam.

13. Yêu cầu về tính thống nhất trong việc giải thích và áp dụng Công ước Viên về Mua bán hàng hóa quốc tế.

14. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao kết hợp đồng theo CISG 1980 - So sánh với pháp luật Việt Nam.

15. Chuyển giao rủi ro đối với hàng hóa theo quy định của Công ước Viên 1980 (CISG) và Incoterm.

16. Pháp luật trọng tài của Nhật Bản về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

17. Vấn đề bảo lưu trật tự công cộng trong pháp luật thương mại của Nhật Bản.

Xem thêm: ==>> Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG