PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

Ngày đăng: 05-07-2021

994 lượt xem

PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

1. Thực tiễn thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường ô tô tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

2. Thực tiễn giải quyết vụ án tranh chấp trong kinh doanh, thương mại về mua bán hàng hóa tại Tòa án nơi thực tập/ làm việc.

3. Thực tiễn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

4. Thực tiễn thực hiện hợp đồng cho thuê hàng hóa tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

5. Thực tiễn thực hiện hoạt động khuyến mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

6. Thực tiễn thực hiện hoạt động quảng cáo tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

7. Thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ logistics tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

Xem thêm ==>> Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập Ngành Luật

8. Vấn đề về miễn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics theo Luật Thương mại 2005.

9. Thực tiễn thực hiện hợp đồng quá cảnh hàng hóa cho thương nhân nước ngoài tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

10. Thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ giám định thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

11. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

12. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

13. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

14. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

15. Thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

16. Thực tiễn hoạt động trưng bày và giới thiệu hàng hóa tại Việt Nam.

17. Thực tiễn hoạt động môi giới thương mại.

18. Thực tiễn thực hiện hợp đồng ủy thác xuất - nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam.

Xem thêm: ==>> Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG