PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

Ngày đăng: 05-07-2021

1,015 lượt xem

PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI 

1. Thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam.

2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam.

3. Thực tiễn thực hiện quy định điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam.

4. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật kiểm soát các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh.

5. Thực trạng và việc kiểm soát các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thông qua các Hiệp hội ngành nghề.

6. Thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về tự vệ trước các hành vi xâm phạm chỉ dẫn gây nhầm lẫn.

7. Cách xác định thị trường liên quan theo pháp luật cạnh tranh hiện hành.

Xem thêm ==>> Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập Ngành Luật

8. Thực tiễn về hủy phán quyết trọng tài thương mại tại Việt Nam.

9. Các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp.

10. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế.

11. Vai trò của tòa án nhân dân trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

12. Việc thực hiện hành vi thỏa thuận ấn định giá trong thực tiễn và vấn đề kiểm soát đối với hành vi này dưới góc độ pháp luật cạnh tranh.

13. Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng

Xem thêm: ==>> Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG