PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH VÀ PHÁ SẢN

PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH VÀ PHÁ SẢN

Ngày đăng: 05-07-2021

656 lượt xem

PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH VÀ PHÁ SẢN

1. Thực tiễn thực hiện quy chế pháp lý về thành viên công ty TNHH nơi thực tập/ làm việc.

2. Thực trạng của doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở địa phương/ nơi làm việc.

3. Thực tiễn thực hiện quy chế cổ đông của công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.

4. Thực tiễn tổ chức quản lý trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.

5. Thực tiễn tổ chức, quản lý trong công ty TNHH một thành viên nơi thực tập/ làm việc.

6. Vai trò điều hành của giám đốc công ty cổ phần trong hệ thống bộ máy quản lý nội bộ của công ty cổ phần.

7. Người quản lý trong Doanh nghiệp nhà nước nơi thực tập/ làm việc.

8. Thực trạng sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.

9. Cơ chế giám sát trong các doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

10. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.

11. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.

12. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên nơi thực tập/ làm việc.

13. Áp dụng các quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật ở doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.

14. Thực tiễn hoạt động góp vốn và giao kết hợp đồng trong tập đoàn kinh tế.

15. Thực trạng thực hiện quyền của cổ đông công ty cổ phần.

16. Thực trạng vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty.

17. Thực trạng tranh chấp giữa cổ đông/thành viên và người quản lý công ty.

Xem thêm ==>> Đóng Dấu Xác Nhận Thực Tập Ngành Luật

18. Tổ chức, quản lý Liên hiệp Hợp tác xã nơi thực tập/ làm việc.

19. Tổ chức, quản lý Hợp tác xã ở địa phương/ nơi làm việc sau khi có Luật Hợp tác xã.

20. Thực tiễn áp dụng Luật Doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp ở địa phương/ làm việc.

21. Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của hợp tác xã.

22. Thực tiễn tổ chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp ở địa phương thực tập/ làm việc.

23. Thực tiễn hoạt động tài chính trong hợp tác xã ở địa phương/ làm việc.

24. Thực tiễn quản lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng than toán trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

25. Thực tiễn thu hồi tài sản và quản lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản.

26. Thực tiễn thanh toán nợ và phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán trong thủ tục phá sản.

27. Thực tiễn hoạt động giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã của Tòa án tại địa phương thực tập/ làm việc.

Xem thêm: ==>> Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG