Bài mẫu NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THÀNH CÔNG VÀ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CỦA CGV TẠI VIỆT NAM

Nhận Viết Bài xin chia sẻ với các bài bài tiểu luận môn học của các bạn Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính về đề tài "Nghiên Cứu Về Sự Thành Công Và Chiếm Lĩnh Thị Trường Của CGV Tại Việt Nam". Bài viết rất ư là chi tiết, hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh và kinh tế nhé.

Ngày đăng: 28-06-2022

96 lượt xem

Bài mẫu NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THÀNH CÔNG VÀ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CỦA CGV TẠI VIỆT NAM

Nội dung chính của nghiên cứu gồm những phần như sau:

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1. Yếu tố thúc đẩy chọn đề tài
1.1. Thực trạng của đề tài
1.2. Giới thiệu lý do chọn đề tài
1.3. Hiện trạng của các nghiên cứu
2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Đối tượng, phạm vi và giới hạn nghiên cứu
2.3. Đối tượng khảo sát
2.4. Câu hỏi nghiên cứu
2.5. Đóng góp của đề tài vào ý nghĩa thực tiễn
3. Quy trình nghiên cứu
4. Kết cấu đề tài nghiên cứu

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

1. Cơ sở lý thuyết của đề tài
1.1. Khái niệm
1.2. Lý thuyết tháp nhu cầu Abraham Maslow
1.2.1. Lịch sử hình thành
1.2.2. Tháp nhu cầu Maslow bao gồm
1.2.3. Áp dụng của lý thuyết Maslow vào đề tài nghiên cứu.
1.3. Lý thuyết hành vi tiêu dùng Philip Kotler
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Áp dụng lý thuyết hành vi tiêu dùng vào đề tài nghiên cứu
1.4. Mô hình thuyết hành động hợp lý
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Các thành phần trong mô hình TRA
1.4.3. Áp dụng mô hình hành động hợp lý vào đề tài nghiên cứu
1.5. Lý thuyết về sự hài lòng
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Các mức độ về sự hài lòng
1.5.3. Các yếu tố tạo ra sự hài lòng
1.5.4. Tại sao cần phải làm hài lòng khách hàng
1.6. Marketing Mix
1.6.1. Khái niệm
1.6.2. Chiến lược Marketing của CGV
2. Các nghiên cứu trước
2.1. Các nghiên cứu trong nước
2.2. Các nghiên cứu nước ngoài
3. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu
3.1. Giả thuyết
3.2. Mô hình nghiên cứu
 
 

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Giới thiệu
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu
2.1. Tổng thể
2.2. Thu thập dữ liệu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Biến độc lập
2.5. Biến phụ thuộc
3. Phương pháp chọn mẫu
4. Kích thước mẫu
5. Bảng câu hỏi và thang đo
5.1. Xây dựng bảng câu hỏi
5.3. Miêu tả câu hỏi nghiên cứu
5.4. Miêu tả các biến
6. Phương pháp phân tích dữ liệu

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT

1. Thông tin về mẫu nghiên cứu
2. Thống kê mô tả
2.1. Mối quan hệ giữa giới tính và hành vi tiêu dùng
2.2. Mối quan hệ giữa tuổi và hành vi tiêu dùng
2.3. Mối quan hệ giữa thu nhập và hành vi tiêu dùng
3. Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha trong SPSS.
3.1. Cronbach’s Alpha và các giá trị hệ số phù hợp
3.2. Cronbach’s Alpha biến độc lập (Có 6 biến độc lập)
3.2.1. Biến độc lập “Giá”
3.2.2. Biến độc lập “Sản phẩm”
3.2.3. Biến độc lâp “Dịch vụ”
3.2.4. Biến độc lập “Nhân viên”
3.2.5. Biến độc lập “Cơ sở vật chất”
3.2.6. Biến độc lập “Khuyến mãi”
4. Phân tích nhân tố EFA trong SPSS
4.1. Nhân tố EFA và các giá trị hệ số phù hợp
4.2. Phân tích EFA
5. Phân tích các nhóm nhân tố mới
6. Phân tích tương quan Pearson trong SPSS
6.1. Tương quan Pearson và các giá trị hệ số phù hợp
6.2. Phân tích tương quan Pearson
7. Phân tích hồi quy
7.1. Nguyên nhân sử dụng phương trình hồi quy
7.2. Phân tích mô hình hồi quy
7.3. Phương trình hồi quy
 

NHẬN VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết quả nghiên cứu
2. Kết luận kết quả nghiên cứu
3. Đề xuất giải pháp
4. Mặt còn hạn chế
 
Trên đây là đề cương chi tiết của đề tài NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THÀNH CÔNG VÀ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CỦA CGV TẠI VIỆT NAM, các bạn cần file word của đề tài để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng truy cập 2,381,778

Đang online22