Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tại công ty kinh doanh sản phẩm nội thất

Xin chào các bạn, hôm nay Nhóm Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn bài báo cáo thực tập tại công ty chuyên sản xuất và kinh doanh nội thất với chuyên đề nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của bạn chuyên ngành quản trị kinh doanh. Marketing có nhiều vấn đề để viết, hy vọng bài chia sẻ này sẽ có ích cho các bạn trong quá trình thực tập tại công ty chuyên kinh doanh sản phẩm nội thất.

Ngày đăng: 15-06-2022

866 lượt xem

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh nâng cao hiệu quả marketing lĩnh vực kinh doanh sản phẩm nội thất

Đề cương chi tết của báo cáo thực tập tại công ty kinh doanh sản phẩm nội thất với đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh sản phẩm nội thất của công Cổ phần Phước Thành” gồm những phần sau:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG
1.1. Khái quát về Marketing
1.1.1. Khái niệm về Marketing
1.1.2. Sự ra đời và phát triển của Marketing
1.1.3. Vai trò và chức năng Marketing
1.1.4. Những khái niệm cốt lõi của Marketing
1.2. Marketing Mix (Marketing hỗn hợp)
1.2.1. Định nghĩa:
1.2.2. Bốn thành phần (hay cơ cấu) của Marketing hỗn hợp:
1.3. Marketing dịch vụ:
1.3.1. Khái niệm về Marketing dịch vụ:
1.3.2. Các thành phần của Marketing dịch vụ
1.3.2.1. Sản phẩm dịch vụ:
1.3.2.2. Giá
1.3.2.3. Phân phối:
1.3.2.4. Chiêu thị:
1.3.2.5. Quá trình cung cấp dịch vụ:
1.3.2.6. Con người:
1.3.2.7. Môi trường vật chất:
1.4. Hiện tình Marketing
1.4. 1. Tình hình thị trường
1.4.2. Tình hình sản phẩm dịch vụ chính:
1.4.3. Tình hình cạch tranh:
1.4.4.Tình hình phân phối:
1.4.5. Đặc thù môi trường
1.4. Mục tiêu:
1.5. Tổ chức bộ phận marketing
 

Xem thêm: Dịch vụ xác nhận thực tập ngành Quản Trị Kinh Doanh

CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MAREKTING
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Phước Thành:
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1. Chức năng của công ty
2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
2.1.3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty Phước thành
2.1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Lĩnh vực kinh doanh
2.1.5. Tình hình nhân sự của công ty
2.2. Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Phước Thành
2.2.1. Môi trường vĩ mô:
2.2.1.1. Các yếu tố Thể chế- Luật pháp
2.2.1.2. Các yếu tố Kinh tế
2.2.1.3. Các yếu tố văn hóa xã hội
2.2.1.4. Yếu tố công nghệ
2.2.2. Môi trường vi mô
2.2.2.1. Áp lực từ nhà cung cấp
2.2.2.2. Áp lực từ phía khách hàng(KH)
2.2.2.3. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành
2.2.2.4. Nguy cơ xâm nhập của các nhà cạnh tranh tiềm năng
2.2.2.5. Áp lực từ các sản phẩm thay thế
2.2.3. Môi trường nôi bộ
2.2.3.1. Mặt hàng kinh doanh của công ty
2.2.3.2. Tiềm lực tài chính
2.2.3.3. Cơ sở vật chất
2.2.3.4. Nguồn nhân lực
2.2.4. Quy trình kinh doanh:
2.2.4.1. Trong khâu quản lý thu mua-sản xuất:
2.2.4.2. Khâu tiếp bảo quản sản phẩm:
2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần
2.3.1. Một số kết quả kinh doanh của công ty
2.3.1.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty
2.3.1.2. Đối tác của công ty
2.3.1.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phước Thành
2.3.2. Thực trạng về hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần
2.3.2.1. Sản phẩm:
2.3.2.2. Giá
2.3.2.3. Kênh phân phối:
2.3.2.4. Hoạt động chiêu thị trong giai đoạn 2018 – 2021
2.4. Thực trạng về tình hình đối thủ cạnh tranh
2.5. Thực trạng R&D tại công ty
 

Xem thêm: Bài mẫu Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh – Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng ở Công ty bất động sản

 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
3.1. Quan điểm phát triển của công ty
3.2. Mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận của công ty từ nay đến năm 2023
3.3. Giải pháp Marketing mix
3.3.1. Sản phẩm:
3.3.2. Giá
3.3.3. Phân phối:
3.3.4. Chiêu thị:
3.4. Một số giải pháp khác
3.4.1. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị
3.4.2. Hoàn thiện quy trình phục vụ - Đảm bảo dịch vụ trong và sau bán hàng
3.4.3. Giải pháp nguồn nhân lực
3.4.4. Công tác tài chính
3.4.5. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường mục tiêu
3.5. Một số kiến nghị đối với nhà nước
3.5.1. Chính sách hỗ trợ vốn
3.5.2. Chính sách thuế
3.5.3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
Trên đây là đề cương chi tiết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh – Đề tài: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh sản phẩm nội thất của công Cổ phần Phước Thành. Để tài mẫu bạn vui lòng bấm vào đây để download nhé.
Nếu bạn cần file word của bài báo cáo thì bạn cứ inbox Zalo của Nhận viết bài nhe, tụi mình gửi bài file word cho các bạn.
Trong quá trình làm báo cáo, nếu có bất kì vấn đề gì vướng mắc thì cứ inbox tụi mình để được tư vấn nek. Bên cạnh đó, nhóm Nhận viết bài  của tụi mình còn Dịch vụ viết báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh trọn gói (bao gồm mộc) với giá vô cùng ưu đãi. Bạn nào cần thì inbox Zalo ha.
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG