Mẫu đề cương báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn một số Mẫu đề cương báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng nhằm giúp các bạn còn loay hoay đi tìm nguồn làm đề cương để hoàn thành đề cương nộp cho giáo viên hướng dẫn.

Ngày đăng: 10-07-2022

361 lượt xem

Mẫu 1 Đề cương báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng

LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Mục tiêu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu:
2.3. Phạm vi nghiên cứu:
2.4. Phương pháp nghiên cứu:
Kết cấu nội dung báo cáo
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VNFREIGHT)
1.1. Giới thiệu về khai quát về công ty TNHH  vân tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
1.1.1. Giới thiệu chung về công ty
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
1.1.3. Các lĩnh vực hoạt động
1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
1.3. Năng lực của công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
1.3.1. Cơ sở vật chất
1.3.2. Đội ngũ nhân lực
1.4. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh 3 năm gần đây của công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
1.4.1. Tình hình chung của công ty
1.4.2. Kết quả hoạt động của công ty trong giai đoạn 2015-2017:
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VNFREIGHT)
2.1. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty VNFREIGHT
2.1.1. Quy trình thực hiện chương trình “tri ân khách hàng” tại công ty Vnfreight
2.1.2. Quy trình khảo sát ý kiến của khách hàng về dịch vụ của công ty
2.1.3. Quy trình tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng
2.2. Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam
2.2.1. Kết quả đạt được
2.2.2. Cần cải thiện
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VNFREIGHT)
3.1. Nhận xét hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
3.1.1. Tóm tắt những gì đã học được từ công ty
3.1.2. So sánh lý thuyết và thực tế
3.2. Biện pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam ( VNFREIGHT)
3.2.1. Thường xuyên đánh giá và cải tiến dịch vụ
3.2.2. Thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên
3.2.3. Đưa thông tin khuyến mãi, quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Việt Nam (VNFREIGHT)
3.2.3.1. Tổ chức đường dây nóng miễn phí qua số điện thoại dễ nhớ
3.2.3.2. Tổ chức tiếp nhận thông tin khách hàng qua website, địa chỉ email:
3.2.3.3. Tổ chức hệ thống kênh chủ động cung cấp thông tin từ doanh nghiệp tới khách hàng:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Mẫu 2 Đề cương báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN
1.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.1.1. Khách hàng – Thị trường mục tiêu
1.1.2. Bán chương trình du lịch, hoạt động chăm sóc khách hàng
1.2. NỘI DUNG TRONG QUY TRÌNH BÁN TOUR VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1.2.2. Nội dung trong quy trình chăm sóc khách hàng
1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán tour
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc khách hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG VIỆT
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN TOUR CỦA CÔNG TY DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG VIỆT
2.2.1. Thị trường mục tiêu
2.2.2. Thực trạng hoạt động bán  tour
2.2.2.1 Bán hàng cá nhân
2.2.2.2. Hoạt động marketing trực tiếp
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG VIỆT
2.3.1. Hoạt động  chăm sóc khách hàng khi đi tour
2.3.1.1.Chuẩn bị trước chuyến đi:
2.3.1.2. Thực hiện chuyến đi:
2.3.1.3. Sau chuyến đi:
2.3.2. Các hoạt động chăm sóc khác
2.4. Đánh giá hoạt động bán tour và CSKH của công ty
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN TOUR VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG VIỆT
3.1. TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.1.1. Tầm nhìn chiến lược
3.1.2 Phương hướng kinh doanh
3.2.2. Đẩy mạnh lực lượng bán hàng:
3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC
3.3.1. Hoàn thiện công tác quản lý tổ chức
3.3.2. Đào tạo hoàn thiện quá trình tác nghiệp của nhân viên trong công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHÁO
 

Mẫu 3 Đề cương báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VNFREIGHT)
1.1. Giới thiệu về khai quát về công ty TNHH  vân tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
1.1.1. Giới thiệu chung về công ty
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
1.1.3. Các lĩnh vực hoạt động
1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
1.3. Năng lực của công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
1.3.1. Cơ sở vật chất
1.3.2. Đội ngũ nhân lực
1.4. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh 3 năm gần đây của công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
1.4.1. Tình hình chung của công ty
1.4.2. Kết quả hoạt động của công ty trong giai đoạn 2019-2021
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VNFREIGHT) (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
2.1. Phân tích thực trạng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
2.1.1. Quy trình khảo sát ý kiến của khách hàng về dịch vụ của công ty
2.1.2. Quy trình xử lý khiếu nại và phản hồi của khách hàng
2.2. Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam
2.2.1. Kết quả đạt được
2.2.2. Cần cải thiện
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VNFREIGHT)
3.1. Nhận xét hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam (VNFREIGHT)
3.1.1. Tóm tắt những gì đã học được từ công ty
3.1.2. So sánh lý thuyết và thực tế
3.2. Biện pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH vận tải quốc tế Việt Nam ( VNFREIGHT)
3.2.1. Thường xuyên đánh giá và cải tiến dịch vụ
3.2.2. Thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên
3.2.3. Đưa thông tin khuyến mãi, quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Việt Nam (VNFREIGHT)
 

Mẫu 4 Đề cương báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM
1.1. Quá trình phát triển của Công ty TNHH TMDV Sao Nam
1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh
1.2.1. Tầm nhìn của Công ty TNHH TMDV Sao Nam
1.2.2. Giá trị cốt lõi của Công ty TNHH TMDV Sao Nam
1.3. Cơ cấu tổ chức
1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty
1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ 2018 đến 2020
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
2.1. Phân tích thực trạng khách hàng của Công ty TNHH TMDV Sao Nam
2.1.1. Bộ máy CSKH của công ty
2.1.2. Quy trình CSKH của công ty
2.1.3. Tổ chức công tác quản lý khách hàng
2.1.3.1. Thu thập thông tin khách hàng
2.1.3.2. Xây dựng dữ liệu khách hàng
2.1.3.3. Phân loại khách hàng
2.1.3.4. Quản lý dữ liệu khách hàng
2.2. Đánh giá chung về công tác cskh tại Công ty TNHH TMDV Sao Nam
2.2.1. Ưu điểm
2.2.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3 KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CSKH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM
3.1. Giải pháp nâng cao thái độ nhân viên bãi xe và cơ sở hạ tầng
3.2. Giải pháp nâng cao thái độ nhân viên CSKH
3.3. Giải pháp giải quyết khiếu nại với chăm sóc khách hàng
3.4 Tạo điều kiện dễ dàng tiếp nhận thông tin phải hồi từ khách hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Mẫu 5 Đề cương báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG
1.1. Tổng quan về khách hàng
1.1.1. Khái niệm khách hàng
1.1.2. Phân loại khách hàng
1.1.3. Vai trò của khách hàng
1.2. Tổng quan về hoạt động chăm sóc khách hàng
1.2.1.Khái niệm về chăm sóc khách hàng
1.2.2. Ý nghĩa của hoạt động chăm sóc khách hàng
1.2.2.1. Giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường
1.2.2.2. Góp phần thỏa mãn hơn nữa mong muốn của khách hàng
1.2.2.3. Giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng và tạo ra sự gắn kết
1.2.2.4. Tạo nét đặc biệt cho từng doanh nghiệp
1.2.2.5. Giúp doanh nghiệp tăng thị phần và mức độ tiêu dùng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc khách hàng
1.2.3.1. Môi trường vĩ mô
1.2.3.2. Môi trường vi mô
1.3. Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp
1.3.1. Các nguyên tắc chăm sóc khách hàng
1.3.2. Một số hình thức chăm sóc khách hàng
1.3.2.1. Chăm sóc trực tiếp
1.3.2.2. Chăm sóc gián tiếp
1.3.3. Nội dung chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp
1.3.4. Tổ chức bộ máy chăm sóc khách hàng
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp
1.4.1. Chỉ tiêu định tính
1.4.1.1. Thái độ của nhân viên chăm sóc khách hàng
1.4.1.2. Sự hài lòng của khách hàng
1.4.1.3. Sự trung thành của khách hàng
1.4.1.4. Quá trình và thời gian bảo hành, sửa chữa
1.4.1.5. Chi phí sử dụng dịch vụ
1.4.1.6. Quá trình tiếp nhận và thời gian hoàn thành cung cấp dịch vụ
1.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.4.2.1. Tỷ lệ hoàn thành yêu cầu dịch vụ đúng chỉ tiêu thời gian
1.4.2.2. Tỷ lệ khiếu nại của khách hàng trong năm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH HẢI THẮNG (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
2.1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng .
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.5. Cơ cấu lao động trong công ty
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng giai đoạn 2019-2021
2.2. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
2.2.1. Đặc điểm và công tác quản lý khách hàng của công ty
2.2.1.1. Đặc điểm khách hàng của công ty
2.2.1.2. Công tác quản lý khách hàng của công ty
2.2.2. Quy định về hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.3. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.4. Các hình thức và nội dung chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.4.1. Các hình thức chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.4.2. Nội dung chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng
2.2.5.1. Chỉ tiêu định tính
2.2.5.2. Chỉ tiêu định lượng
2.3. Nhận xét về hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH HẢI THẮNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng trong thời gian tới
3.1.1. Tiềm năng phát triển trên thị trường của công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
3.1.3. Mục tiêu cụ thể của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng trong giai đoạn 2015-2017
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng 44
3.2.1. Phân loại khách hàng để có chính sách chăm sóc phù hợp
3.2.1.1. Khách hàng tiềm năng
3.2.1.2. Khách hàng hiện có
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng
3.2.3. Xây dựng bộ phận chăm sóc khách hàng chuyên biệt
3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chăm sóc khách hàng
3.2.5. Đa dạng hóa phương thức liên hệ giữa khách hàng với công ty
3.2.6. Tạo động lực cho nhân viên chăm sóc khách hàng
3.2.6.1. Môi trường làm việc
3.2.6.2. Sự công nhận của cấp trên
3.2.6.3. Cơ hội thăng tiến
3.2.6.4. Thu nhập của nhân viên chăm sóc khách hàng
3.2.6.5. Thực hiện tốt các chế độ phúc lợi xã hội
3.2.7. Tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo thường xuyên
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
3.3.2. Đối với nhân viên trong công ty
3.3.3. Đối với Nhà nước
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mẫu 6 Đề cương báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài
Mục tiêu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu:
2.3. Phạm vi nghiên cứu:
2.4. Phương pháp nghiên cứu:
Kết cấu nội dung báo cáo
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1.1. Khái niệm về chăm sóc khách hàng
1.2. Lợi ích của hoạt động chăm sóc khách hàng
1.2.1. Giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường
1.2.2. Góp phần thỏa mãn hơn nữa mong muốn của khách hàng
1.2.3. Giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng và tạo ra sự gắn kết
1.2.4. Tạo nét đặc biệt cho từng doanh nghiệp
1.2.5. Giúp doanh nghiệp tăng thị phần và mức độ tiêu dùng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ
1.3. Một số hình thức chăm sóc khách hàng
1.3.1. Chăm sóc trực tiếp
1.3.2. Chăm sóc gián tiếp
1.3.3. Nội dung chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp
1.3.4. Tổ chức bộ máy chăm sóc khách hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TMDV NATURAL COSMETICS DUMA
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH TMDV NATURAL COSMETICS DUMA
2.1.1. Thông tin chung
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng từng bộ phận
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.4. Cơ cấu lao động trong công ty qua 3 năm 2019-2021
2.1.4.1. Cơ cấu lao động theo giới tính
2.1.4.2. Cơ cấu lao động theo độ tuổi
2.1.4.3. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2019-2021
2.1.6. Thực trạng sản xuất tại Công ty TNHH TMDV Natural Cosmetics Duma
2.2. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH TMDV Natural Cosmetics Duma
2.2.1. Đặc điểm và công tác quản lý khách hàng của công ty
2.2.1.1. Đặc điểm khách hàng của công ty
2.2.1.2. Công tác quản lý khách hàng của công ty
2.2.2. Quy định về hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.3. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.4. Các hình thức và nội dung chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.4.1. Các hình thức chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.4.2. Nội dung chăm sóc khách hàng của công ty
2.3. Nhận xét về hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH TMDV Natural Cosmetics Duma
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TMDV NATURAL COSMETICS DUMA (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH TMDV Natural Cosmetics Duma trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH TMDV Natural Cosmetics Duma
3.1.2. Mục tiêu cụ thể của Công ty TNHH TMDV Natural Cosmetics Duma trong giai đoạn 2018-2020
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH TMDV Natural Cosmetics Duma
3.2.1. Phân loại khách hàng để có chính sách chăm sóc phù hợp
3.2.1.1. Khách hàng tiềm năng
3.2.1.2. Khách hàng hiện có
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng
3.2.3. Xây dựng bộ phận chăm sóc khách hàng chuyên biệt
3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chăm sóc khách hàng
3.2.5. Đa dạng hóa phương thức liên hệ giữa khách hàng với công ty
KẾT LUẬN

Mẫu 7 Đề cương báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NGÔI SAO
1.1. Giới thiệu về công ty
1.1.1. Lịch  sử hình thành và phát triên
1.1.2. Định hướng phát triển
1.1.3. Văn hóa công ty
1.1.4. Lĩnh vực hoạt động
1.1.5. Cơ cấu tổ chức
1.1.5.1. Cơ cấu tổ chức
1.1.5.2. Vốn
1.1.5.3. Nhân sự
1.1.5.4. Cơ sở vật chất
1.2. Giới thiệu về đơn vị chothuemayanh.net
1.2.1. Lĩnh vực hoạt động
1.2.2. Cơ cấu tổ chức
1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong vài năm gần đây
CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI ĐƠN VỊ CHOTHUEMAYANH.NET (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
2.1. Thực trạng về hoạt động chăm sóc khách hàng tại chothuemayanh.net
2.1.1. Nhận thức của nhân viên về chăm sóc khách hàng.
2.1.1.1. Hoạt động nâng cao nhận thức nhân viên về chăm sóc khách hàng.
2.1.1.2. Nhận xét:
2.1.2. Tổ chức bộ máy chăm sóc khách hàng của Chothuemayanh.net
2.1.3. Cơ chế, chính sách chăm sóc khách hàng
2.1.4.  Phương thức chăm sóc khách hàng
2.1.5. Nội dung chăm sóc khách hàng
2.1.5.1.  Tư vấn qua điện thoại:
2.1.5.2. Gửi sản phẩm tham khảo cho khách hàng:
2.1.5.3. Tặng quà cho khách hàng nhân dịp các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của cá nhân khách hàng:
2.1.6. Hỗ trợ, giải quyết khiếu nại
2.1.7. Phương thức tổ chức chăm sóc khách hàng
2.1.7.1. Chăm sóc trực tiếp – tập trung
2.1.7.2. Chăm sóc trực tiếp – phân tán tại các địa điểm bán hàng
2.1.7.3. Chăm sóc trực tiếp – phân tán tại địa chỉ của khách hàng
2.1.7.4. Chăm sóc gián tiếp
2.1.8. Phương tiện chăm sóc khách hàng
2.1.8.1. Cơ sở dữ liệu khách hàng
2.1.8.2. Tổ chức trang bị cơ sở vật chất
2.2. Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng
2.2.1. Những kết quả đạt được:
2.2.2. Một số tồn
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CHOTHUEMAYANH.NET
3.1. Định hướng phát triển
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Cơ sở của kiến nghị
3.2.2. Nội dung
3.2.3. Điều kiện thực hiện
3.2.4. Kết quả dự kiến
3.3. Các bài học rút ra từ công việc thực tập
3.3.1. Công việc thực tập
3.3.2. Bài học rút ra từ công việc thực tập
3.3.2.1. Tác phong làm việc
3.3.2.2. Giờ giấc
3.3.2.3. Trong công việc
3.3.2.4. Đi lại khi thực tập
3.3.2.5. Tác phong ăn mặc
3.3.2.6. Cách ăn nói và thái độ cư xử trong công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mẫu 8 Đề cương báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Lý do chọn đề tài.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài
Phương pháp nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
Kết cấu đề tài
CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG QUẢN TRỊ MARKETING
1.1      Khái niệm, phân loại và vai trò của khách hàng
1.1.1.      Khái niệm khách hàng
1.1.2.      Phân loại khách hàng
1.1.3.      Vai trò của khách hàng.
1.2. Khái niệm, mục đích, vai trò của chăm sóc khách hàng.
1.2.1. Chăm sóc khách hàng là gì?
1.2.2.      Mục đích của việc chăm sóc khách hàng:
1.2.3.      Vai trò của việc chăm sóc khách hàng
1.3.     Tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng
1.3.1.      Những khiếm khuyết trong việc chăm sóc khách hàng
1.3.2.      Quản lý để thỏa mãn khách hàng
1.3.3.      Các bước để thỏa mãn khách hàng.
1.3.4.   Văn hóa chăm sóc khách hàng
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THỜI ĐẠI VẬT PHẨM BAO BÌ CHÂU Á ( ETOWA CO., LTD ) (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
2.1. Giới thiệu về công ty.
2.1.1. Đôi nét về công ty PT Etowa Packaging Indonesia.
2.1.2. Đôi nét về công ty Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Châu Á
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty
2.1.5. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á
2.1.6.      Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty.
2.1.7 Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn lực của công ty.
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
2.2.1. Thu mua
2.2.2. Quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm của công ty.
2.2.3. Tiêu thụ
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty
2.3. Thực trạng chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á.
2.3.1. Tình hình thăm dò sự hài lòng và ghi nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ:
2.3.2. Tình hình tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của công ty:
2.3.3. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng.
2.3.4. Phân tích đánh giá sự thỏa mãn khách hàng qua các phiếu khảo sát.
CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THỜI ĐẠI VẬT PHẨM BAO BÌ CHÂU Á.
3.1. Cơ sở xây dựng công tác chăm sóc khách hàng.
3.1.1. Căn cứ vào mục tiêu chăm sóc khách hàng trong thời gian tới.
3.1.2. Mục tiêu của việc hoàn thiện công tác.
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty.
3.2.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm
3.2.2. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ kinh doanh, xúc tiến thương mại.
3.2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và đào tạo.
3.2.4. Các giải pháp khác:
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trên đây là chia sẻ Mẫu Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Chăm Sóc Khách Hàng mà Nhận Viết Bài tổng hợp, hy vọng bài viết sẽ là tài liệu tham khảo hữu hiệu cho các bạn tham khảo. Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu có bất kì khó khăn, hay vướng mắc gì thì các bạn cứ inbox Zalo của nhóm để được tư vấn cụ thể nhé.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG