Nội dung cơ bản của một bài báo cáo thực tập

Hôm nay, cùng NHẬN VIẾT BÀI tìm hiểu nội dung cơ bản của một bài báo cáo thực tập nha. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho việc làm bài báo cáo thực tập của bạn!

Ngày đăng: 27-11-2020

26,583 lượt xem

Bài báo cáo thực tập mẫu thông thường gồm có 4 chương và phần kết luận, kiến nghị được trình bày theo thứ tự như sau:

Chương 1: Tổng quan về cơ sở thực tập

Ở phần này của bài báo cáo thực tập tốt nghiệp bạn cần trình bày một cách khái quát nhất những thông tin cơ bản về đơn vị mà mình thực tập. Nên trình bày chính xác và cô đọng trong khoảng 2 trang giấy, không đi quá sâu hay dài dòng, lan man. Các thông tin cần trình bày ở phần này:

 • Tên, địa chỉ đầy đủ
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Cơ cấu tổ chức (phải vẽ sơ đồ tổ chức)
 • Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ngành nghề hoạt động
 • Quy mô, năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Ở chương 2 của mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp bạn nêu tóm tắt những kiến thức, lý thuyết đã học để áp dụng giải quyết các vấn đề được nêu trong báo cáo

Chương 3: Nội dung nghiên cứu

Đây là chương có nội dung quan trọng nhất cùng với chương 4, chiếm phần lớn trong điểm số của bài báo cáo thực tập bạn làm. Vậy nên hãy trình bày cụ thể, phân tích chi tiết các nội dung sau:

 • Mô tả công việc được giao
 • Phương thức làm việc
 • Quy trình thực hiện, ví dụ như: Lập kế hoạch, phê duyệt kế hoạch thực tập
 • Kết quả đạt được
 • Kết quả khảo sát, thu thập tài liệu tại thực tế
 • Phân tích và xử lý số liệu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Sau bao thời gian thực tập, học hỏi và nghiên cứu thì đây chính là phần tổng hợp kết quả bạn nhận được trong quá trình thực tập. Giáo viên chấm sẽ dựa vào phần này để đánh giá thời gian thực tập của bạn đấy nên hãy chăm chút chương này hơn nhé. Một số nội dung cần trình bày ở đây:

 • Những điểm phù hợp giữa chương trình đào tạo của ngành học với hoạt động thực tế của cơ sở.
 • Những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo của ngành học với hoạt động thực tế của cơ sở.
 • Đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo
 • Phần kết luận và kiến nghị

Đây là phần cuối cùng của bài báo cáo nhưng không được đánh số chương và được tách riêng hẳn ra. Với độ dài thông thường khoảng 2 trang, gồm 2 nội dung chính là kết luận và kiến nghị, tại phần cuối này, những nội dung được trình bày là:

Kết luận:

Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được trong quá trình thực tập

Nêu tóm tắt điểm mạnh và hạn chế của vấn đề thực tập tại công ty

Kiến nghị

Cơ quan thực tập: Sinh viên kiến nghị với cơ quan thực tập về chủ đề thực tập

 • Ý kiến bản thân sau khi hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp
 • Sinh viên học hỏi được gì sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?
 • Nguyện vọng của bản thân sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?

Tóm lại, nội dung của một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thường gồm 2 phần chính, đó là:

Phần thứ nhất là tình hình thực tế tìm hiểu ở doanh nghiệp theo chủ đề nghiên cứu đã chọn:

 • Tình hình chung về tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tình hình tổ chức và thực trạng có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng …. phù hợp với chủ đề nghiên cứu đã chọn.

Phần thứ hai là nhận xét, đánh giá. Có thể trình bày thêm kiến nghị các giải pháp (nếu có).

Chú ý riêng đối với sinh viên chọn chủ đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực kế toán, trước hai nội dung nêu trên, cần trình bày thêm các quy định về hệ thống kế toán Việt Nam có liên quan.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG