Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tại Phòng Kinh Doanh

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên về cách viết Nhật Ký Thực Tập tại phòng kinh doanh mà nhóm đã tổng hợp được. Hy vọng bài viết sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn trong quá trình viết nhật ký thực tập tại công ty.

Ngày đăng: 19-06-2022

831 lượt xem

Bài mẫu nhật ký thực tập tại phòng kinh doanh
 

Bài mẫu Nhật Ký Thực Tập Tại Phòng Kinh Doanh Công Ty ( từ tuần 1 đến tuần 8)

Tuần 1: Từ … đến …

Công việc:
Ngày …: Đến Công ty ra mắt. Chào, hỏi và làm quen với các anh, chị, phòng ban trong Công ty.
Từ ngày … đến …Tìm hiểu chi tiết về Công ty gồm:
– Quá trình hình thành và phát triển
– Chức năng nhiệm vụ,cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty
– Đặc điểm kinh doanh của Công ty
-Các hoạt động sản xuất, Công tác tổ chức quản lý Công ty.
– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của Công ty.
– Tích luỹ và học hỏi kinh nghiệm.
– Lấy tài liệu làm bài Báo Cáo Thực Tập.

Tuần 2: Từ … đến …

– Thực tập, làm việc tại phòng kinh doanh của Công ty.
– Xem xét, tìm hiểu tình hình hoạt động của phòng ban:
+ Các kết quả hoạt động của phòng ban đã đạt được
– Nghe Anh, Chị trong phòng ban hướng dẫn, chỉ bảo kinh nghiệm làm việc.
– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của Công ty.
– Lấy tài liệu làm bài Chuyên Đề Tốt Nghiệp.

Tuần 3: Từ… đến …

-Cùng với anh ….. – Trưởng phòng Kinh Doanh của Công ty xém xét lại tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm qua bao gồm:
 +Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo thị trường
+Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo kết cấu mặt hàng
+ Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo thời gian.
– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của Công ty.
– Tích luỹ, học hỏi các kinh nghiệm mà Anh nhiệt tình hướng dẫn
– Lấy tài liệu làm bài Chuyên Đề Tốt Nghiệp.

Tuần 4: Từ …đến ….

– Cùng với anh ……. phân tích, xem xét thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
– Đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được. tìm hiểu rõ nguyên nhân của từng mặt.
– Lên kế hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Đưa ra một số chỉ tiêu đánh giá trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của Công ty.
– Tích luỹ và học hỏi kinh nghiệm mà Anh nhiệt tình hướng dẫn và truyền đạt
– Lấy tài liệu làm bài Chuyên Đề Tốt Nghiệp.

Tuần 5: Từ ….đến …

– Cùng với anh ….. phân tích đối thủ cạnh tranh, các vấn đề Công ty gặp phải trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
– Tìm hiểu và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong việc duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
– Sát nhập thị trường để tìm hiểu thêm nguyên nhân.
– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của Công ty.
– Tích luỹ và học hỏi kinh nghiệm.
 – Lấy tài liệu làm bài Chuyên Đề Tốt Nghiệp.

Tuần 6: Từ …đến …

– Cùng với anh Vũ thế Hùng sát nhập thị trường để  tìm hiểu sâu thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cùng với các anh chị trong phòng Kế Hoạch Kinh Doanh đưa ra các giải pháp, chiến lược thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty hiện tại,và đề ra các kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trong năm năm tới.
– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của Công ty.
-Tích luỹ và học hỏi kinh nghiệm từ các Anh, Chị trong phòng ban.
– Lấy tài liệu làm bài Chuyên Đề Tốt nghiệp.

Tuần 7: Từ ….đến ….

– Cùng với anh ….. đi đến và xem xét các thị trường tiêu thụ sản phẩm ở các tỉnh phân phối như: Bắc Ninh, Bắc Giang….. phân tích, đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm và đưa ra các giải pháp thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm phù hợp. Góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của Công ty.
– Tích luỹ và học hỏi kinh nghiệm.
– Lấy tài liệu làm bài Chuyên Đề Tốt Nghiệp.

Tuần 8: Từ …đến…

– Cùng với anh ….. tổng kết các kết quả trong việc tìm hiểu, đưa ra các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Hoàn thiện các thiếu sót.
– Hoàn thiện đầy đủ các giải pháp. Từ đó hoàn thiện bản Chuyên Đề Tốt Nghiệp. 
Mật nhật ký thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh
Một bản mẫu nhật ký thực tập sẽ giúp bạn có thể lên được đề cương chi tiết báo cáo thực tập để hỗ trợ cho bài bái cáo hoàn chỉnh sau này.
 
Trên đây là Bài mẫu nhật ký thực tập tại phòng kinh doanh của một bạn sinh viên học ngành quản trị kinh doanh mà nhóm Nhận viết bài đã tổng hợp. Trong quá trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, nếu có vấn đề gì khó khăn cần hỗ trợ thì các bạn cứ inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể ah.
 
Chúc các bạn hoàn thành tốt kì thực tập tốt nghiệp!

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG