Gợi ý các đề tài Kế toán dành cho khóa luận – báo cáo tốt nghiệp

NHẬN VIẾT BÀI chia sẽ cho bạn Gợi ý các đề tài Kế toán dành cho khóa luận – báo cáo tốt nghiệp mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn

Ngày đăng: 18-11-2020

16,182 lượt xem

Ngành kế toán là một trong những ngành học được nhiều người yêu thích lựa chọn và bạn cũng vậy. Bạn đang theo học thạc sĩ ngành kế toán và sắp phải bảo vệ luận văn nhưng vẫn chưa biết nên chọn đề tài nào hay và có tính thực tiễn cao. Dưới đây, NHẬN VIẾT BÀI tổng hợp và cung cấp đến bạn gợi ý các đề tài Kế toán dành cho khóa luận – báo cáo tốt nghiệp hay. Bạn hãy tham khảo nhé!
 
Trong chương trình học, học viên hệ thạc sĩ sẽ được trang bị những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của ngành Kế toán. Chẳng hạn như: Kế toán tài chính, kế toán doanh nghiệp, kế toán thuế, kiểm toán, kế toán quốc tế, kế toán ngân hàng, kế toán công… Có thể nói, tất cả các kiến thức này đều mang ý nghĩa thực tiễn rất cao. Vì vậy, bạn học hoàn toàn có thể áp dụng và phát triển chúng tạo ra một đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hay, chất lượng có ý nghĩa về mặt lý luận cũng như thực tiễn cao. Nếu bạn vẫn đang “phân vân” chưa nghĩ ra đề tài nào phù hợp nhất với bản thân, hãy tham khảo một số đề tài tiêu biểu mà NHẬN VIẾT BÀI đã tổng hợp được dưới đây:
 • Phân tích năng lực tài chính của Công ty X
 • Đánh giá một cách có hệ thống các công cụ kế toán hành chính có chức năng theo dõi mức thanh khoản.
 • Kế toán chi phí và giá thành sản xuất tại Công ty X
 • Các yếu tố quyết định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Liên hệ thực trạng khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh X.
 • Các yếu tố quyết định chính trong việc định giá cho sáp nhập và mua lại.
 • So sánh vai trò của kế toán quản trị và kế toán tài chính trong một đơn vị sản xuất X.
 • Nghiên cứu ngân sách vốn dưới sự kiềm chế ở các nền kinh tế đang phát triển.
 • Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty X
 • Phân tích rủi ro trong kế toán dự án - Rủi ro được xác định, định lượng và hạch toán như thế nào?
 • Làm thế nào để phân khúc kế toán dự án đạt được lợi thế cạnh tranh?
 • Phân tích sự liên quan giữa kế toán quản trị chiến lược trong ngành khách sạn.
 • Tác động của giá vốn hàng hóa được sản xuất lên giá cả trong quá trình ra quyết định chiến lược.
 • Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty X
 • Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty X
 • Thực hiện kế toán chi phí trong lĩnh vực dầu khí - những thách thức và hạn chế.
 • Đánh giá về những thách thức mà các tập đoàn phải đối mặt trong việc định lượng và quản lý rủi ro một cách định tính - Liên hệ doanh nghiệp X.
 • Đánh giá lý thuyết về mối quan hệ giữa hiệu suất cổ phiếu và phẩm chất CEO.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế ở các nước đang phát triển như thế nào?
 • Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty X
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty X
 • Thực tế công tác kế toán thanh toán và quản lý công nợ trong hoạt động kinh doanh tại Công ty X
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế A
 • Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty X
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh X
 • Kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại Công ty X
 • Các yếu tố cần xem xét khi đầu tư vào thị trường tài chính.
 • Luận văn thạc sĩ kế toán:  Phân tích rủi ro trong kinh doanh từ góc độ kế toán.
 • Thị trường chứng khoán tài chính và mối quan hệ của nó với cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ trong một nền kinh tế.
 • Kế toán tài sản cố định hữu hình trong Công ty X
 • Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty X
 • Các yếu tố chính quyết định giá trị cho sáp nhập và mua lại.
 • Các vấn đề về đạo đức kế toán trong các ngành liên quan đến công nghiệp hạt nhân và phóng xạ.
 • Quản trị rủi ro tài chính tại Công ty X
 • Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty X
 • Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty X
 • Phân tích và đưa ra so sánh giữa kiểm toán truyền thống và kiểm toán dựa trên rủi ro.
 •  Vai trò của kiểm toán viên trong việc dự đoán và ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu.
 • Phân tích các yêu cầu báo cáo tài chính cho kế toán phi lợi nhuận/
 • Kế toán công cụ dụng cụ tại Công ty X
 • Hoàn thiện bộ máy tổ chức kế toán tại Công ty X
 • So sánh các phương pháp kế toán tài chính khác nhau
 • Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty X
 • Kế toán chi phí và giá thành sản xuất sản phẩm A của công ty X
 • Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.
 • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty X
 • Luận văn thạc sĩ kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của công ty X.
 • Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty X
 • Phân tích tầm quan trọng của của kiểm toán đối với các công ty lớn.
 • Nghiên cứu về phạm vi và giới hạn của kế toán trong các lĩnh vực thương mại điện tử.
 • Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư.

Xem thêm >> DỊCH VỤ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN THỰC TẬP

Các đề tài báo cáo tốt nghiệp, khóa luận NHẬN VIẾT BÀI đã làm

 • Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • Kế toán vốn bằng tiền.
 • Kế toán các khoản phải thu, phải trả.
 • Kế toán TSCĐ.
 • Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • Kế toán mua bán hàng hóa
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán thuế GTGT
 • Kế toán thuế TNDN
 • Kế toán thuế TNCN
 • Kế toán tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh
 • Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh
 • Kế Toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • Kế toán quản trị chi phí
 • Kế toán quản trị hàng tồn kho
 • Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
 • Lập và phân tích báo cáo tài chính
Đề tài kế toán chi phí:
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại Doanh nghiệp dệt X.
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại Doanh nghiệp may Y.
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí
 • thực tế tại Doanh nghiệp xây dựng Z.
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
 • phẩm theo chi phí định mức tại Doanh nghiệp may Y.
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí
 • thực tế – tự xây lắp – tại Doanh nghiệp Điện lực
 • Phân tích chi phí sản xuất tại Doanh nghiệp sản xuất Y.

Tham khảo thêm Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Tốt Nghiệp của NHẬN VIẾT BÀI.

Đề tài kế toán quản trị :
 • Ứng dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử để lập dự toán chi phí tại Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Lập dự toán ngân sách tại Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Đánh giá trách nhiệm các đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Phân tích điểm hòa vốn tại Doanh nghiệp thương mại A.
 • Phân tích kết cấu sản phẩm tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Doanh nghiệp thương mại I&A.
 • Định giá chuyển giao sản phẩm giữa các đơn vị hạch toán nội bộ tại Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Phân tích báo cáo kế toán quản trị tại các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Doanh nghiệp thương mại A.
 • Lựa chọn kết cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong những điều kiện giới hạn tại Doanh nghiệp sản xuất A.

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán chi tiết tham khảo

Khi đã lựa chọn được một đề tài luận văn thạc sĩ kế toán phù hợp với mình thì việc lập đề cương chi tiết cũng là một bước vô cùng quan trọng. Vậy, bạn đã biết làm thế nào để lên được một đề cương chi tiết thật cụ thể và khoa học chưa? Nếu chưa, hãy tham khảo một đề cương chi tiết cụ thể dưới đây để từ đó rút kinh nghiệm để lên đề cương cho bài luận văn của mình nhé.
 
Đề tài: Quản trị rủi ro tài chính tại Công ty X
 
Chương 1: Mở đầu
 
.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
 
 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
 
1.2.1. Mục tiêu chung
 
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
 
1.3. Phạm vi nghiên cứu
 
1.3.1. Phạm vi không gian
 
1.3.2. Phạm vi thời gian
 
Chương 2: Cơ sở lý luận về rủi ro tài chính
 
 2.1. Rủi ro tài chính
 
2.1.1. Khái niệm rủi ro tài chính
 
2.1.2. Phân loại rủi ro tài chính
 
2.1.3. Đặc điểm của rủi ro tài chính
 
2.1.4. Nguyên nhân của rủi ro tài chính
 
2.1.5. Hậu quả của rủi ro tài chính
 
2.2. Quản trị rủi ro tài chính
 
2.2.1. Mục đích của quản trị rủi ro tài chính
 
2.2.2. Đánh giá rủi ro thông qua các báo cáo tài chính
 
Chương 3:  Đánh giá rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong hoạt động của Công ty X
 
3.1. Giới thiệu về Công ty X
 
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động
 
3.1.3. Quy mô và cơ cấu tổ chức của Công ty
 
3.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức và các phòng ban
 
3.2.  Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty X
 
3.2.1. Kết quả kinh doanh của Công ty X trong những năm gần đây
 
3.2.2. Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty
 
3.3. Thực trạng rủi ro tài chính của Công ty X
 
3.3.1. Điểm mạnh trong công tác quản trị rủi ro của Công ty X
 
3.3.2. Điểm yếu trong công tác quản trị rủi ro của Công X
 
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại Công ty X
 
4.1. Nâng cao ý thức của đội ngũ công nhân viên về quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp, xây dựng chính sách quản trị rủi ro
 
4.2. Tăng vốn kinh doanh theo hướng giảm tỷ lệ nợ
 
4.3. Kiểm soát rủi ro lãi suất, tỷ giá và giá hàng hóa
 
4.4. Quản lý hiệu quả hàng tồn kho
 
4.5. Sử dụng các biện pháp bảo hiểm để giảm thiệt hại do rủi ro tài chính
 
4.6. Sử dụng vốn vay hiệu quả
 
4.7. Một số giải pháp khác
 
Kết luận
 
Danh mục tài liệu tham khảo
 
Danh mục từ viết tắt
 
Như vậy, trên đây NHẬN VIẾT BÀI đã tổng hợp và cung cấp đến bạn những thông tin cần thiết về các đề tài Kế toán dành cho khóa luận – báo cáo tốt nghiệp và đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hay cũng như đề cương chi tiết của nó. Hy vọng rằng, những kiến thức mà bạn tham khảo được từ bài viết sẽ giúp bạn có được kết quả cao trong quá trình bảo vệ luận văn thạc sĩ của mình. Chúc bạn thành công!

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG