Gợi ý các đề tài Nhân sự

Bài viết này NHẬN VIẾT BÀI chia sẽ cho bạn Gợi ý các đề tài Nhân sự mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc làm luận văn.

Ngày đăng: 18-11-2020

13,905 lượt xem

Nhân lực là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực chất lượng giúp doanh nghiệp tạo nên lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Chính vì thế, công tác quản trị nguồn nhân lực là hoạt động không thể thiếu trong bất cứ doanh nghiệp nào. Trong bài viết này, Nhận Viết Bài sẽ chia sẻ đến các bạn đang theo học chuyên ngành quản trị nhân lực list đề tài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực hay nhất & hướng dẫn chi tiết cách viết luận văn. Cùng tham khảo nhé!
 
Các đề tài về Quản Trị Nhân Sự, Quản lý nguồn nhân lực
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của…..
 • Thực trạng công tác đánh giá năng lực nhân viên tại…..
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của …
 • Phát triển nguồn nhân lực của.. giai đoạn…
 • Giải pháp giữ chân nhân tài tại… trong giai đoạn…
 • Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ty TNHH…
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển
 • Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại …
 • Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại …
 • Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty…
 • Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện đánh giá công việc tại công ty X
 • Hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính cho người lao động tại công ty X
 • Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ tư vấn giải pháp tại công ty X
 • Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty X
 • Vai trò của quản trị nhân lực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 • Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong tình hình ảnh hưởng của COVID-19
 • Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại công ty X
 • Một số giải pháp tạo động lực thông qua thù lao lao động tại khối sản xuất của xí nghiệp A
 • Phân tích thực trạng, đánh giá thực hiện công việc tại công ty X
 • Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty X
 • Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty X
 • Những vấn đề lý luận về đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp. Thực tiễn tại doanh nghiệp A
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân lực tại doanh nghiệp A. Thực trạng và giải pháp đề xuất
 • Hoàn thiện công tác tổ chức thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với khối thông tin, giám sát tại công ty X

Xem thêm >> DỊCH VỤ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN THỰC TẬP

 • Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại doanh nghiệp X
 • Một số giải pháp thu hút nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
 • Thực trạng, giải pháp hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty X
 • Phân tích mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và động lực làm việc của lao động
 • Hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính đối với người lao động đang làm việc tại công ty X
 • Phân tích hiệu quả sử dụng nhân lực tại doanh nghiệp A. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại doanh nghiệp A
 • Vận dụng mô hình Kirkpatrick trong đánh giá hiệu quả đào tạo. Thực tế tại công ty X
 • Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua chính sách đãi ngộ tại công ty X
 • Phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty X đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
 • Một số giải pháp đề xuất nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp A
 • Quản lý nhà nước đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực giáo viên chất lượng cao trên địa bàn Huyện A, tỉnh X
 • Hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH - HĐH tại tỉnh X giai đoạn 2020 - 2025
 • Giải quyết vấn đề nhân lực công nghệ sau đại dịch Covid-19
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty A
 • Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp huyện tại tỉnh X
 • Phân tích thực trạng quản lý sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình CNH - HĐH đất nước. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguồn nhân lực

Tham khảo thêm Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Tốt Nghiệp của NHẬN VIẾT BÀI.

Các đề tài về Tuyển dụng nhân sự
 • Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại….
 • Hoàn thiện quy chế tuyển dụng nhân lực tại…..
 • Hoàn thiện Quy trình tuyển dụng nhân lực tại..
 • Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại…
 • Hoàn thiện quy chế tuyển dụng nhân lực tại..
 • Hoàn thiện Quy trình tuyển dụng nhân lực tại..
 • Tuyển chọn nhân lực dựa trên khung năng lực tại …
 • Thực trạng và giải pháp cho Hoạt động tuyển dụng tại công ty…
 • Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng
 • Xây dựng công tác tuyển dụng nhân sự tại..
 • Thực trạng hệ thống và quy trình tuyển dụng…

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG