Hướng dẫn cách viết & trình bày luận văn thạc sĩ chuẩn nhất

NHÓM NHẬN VIẾT BÀI sẽ chia sẻ đến bạn đọc yêu cầu chung của một bài luận văn thạc sĩ và "những hướng dẫn chi tiết cách viết luận văn thạc sĩ" và "hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ" để giúp bạn đi đúng hướng và hoàn thành bài luận đạt kết quả tốt nhất.

Ngày đăng: 13-07-2021

3,326 lượt xem

Hướng dẫn cách viết & trình bày luận văn thạc sĩ chuẩn nhất

Luận văn thạc sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc và mang tính tri thức khoa học cao. Vì vậy, quá trình nghiên cứu cũng như trình bày luận văn đều yêu cầu sự tỉ mỉ, chỉn chu. Trong bài viết này, chuyên viên học thuật của NHÓM NHẬN VIẾT BÀI sẽ chia sẻ đến bạn đọc yêu cầu chung của một bài luận văn thạc sĩnhững hướng dẫn chi tiết cách viết luận văn thạc sĩhướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ để giúp bạn đi đúng hướng và hoàn thành bài luận đạt kết quả tốt nhất.

Nội dung chính:

Quy trình thực hiện bài luận văn thạc sĩ

 • Điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ:
 • Quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ:

Cấu trúc của luận văn thạc sĩ

Hướng dẫn cách viết luận văn thạc sĩ chi tiết

 • Phần mở đầu
 • Phần nội dung
 • Kết luận & Kiến nghị

Hướng dẫn cách trình bày luận văn thạc sĩ

Nhận sự hỗ trợ từ dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

 

Quy trình thực hiện bài luận văn thạc sĩ

Trong một bài luận văn thạc sĩ, có hai phần chính mà học viên cần phải thực hiện đó là phần nội dung và cách trình bày luận văn. Tuy nhiên, trước khi đi vào chi tiết cách viết luận văn thạc sĩ, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình thực hiện & một số thủ tục để hoàn thiện một bài luận văn thạc sĩ từ A - Z từ khi bắt đầu cho đến khi bảo vệ luận văn thạc sĩ. 

 • Điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ:

Thông thường, điều kiện để học viên được viết luận văn thạc sĩ sẽ gồm có:

Học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo với với số điểm trung bình từ 5.5 (thang điểm 10) trở lên.

Trình độ ngoại ngữ phải đạt từ bậc 3/6 dựa trên khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, các chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ hoặc đạt kết quả thi đầu ra Tiếng Anh do trường tổ chức (kết quả, chứng chỉ ngoại ngữ phải còn giá trị sử dụng tính đến thời điểm nộp luận văn).

Lưu ý: Điều kiện để được bảo vệ luận văn thạc sĩ ở các trường đại học có sự khác nhau nhất định. Vì thế, học viên cần phải tìm hiểu thật kỹ quy định về điều kiện bảo vệ luận văn của trường mà mình đang theo học để nắm chính xác hơn nhé.

 • Quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ:

Sau khi nhà trường tiến hành lập danh sách giáo viên hướng dẫn, hướng nghiên cứu và triển khai cho học viên đăng ký đề tài và giáo viên hướng dẫn. Học viên sẽ bắt đầu thực hiện quá trình viết luận văn thạc sĩ của mình theo quy trình như sau:

Bước 1: Học viên nộp đăng ký tên đề tài và giáo viên hướng dẫn

Sau khi học viên nộp đăng ký tên đề tài và giáo viên hướng dẫn, viện đào tạo sau đại học sẽ làm nhiệm vụ lập danh sách phân công giảng viên hướng dẫn.

Bước 2: Học viên gặp giáo viên hướng dẫn để thống nhất tên đề tài luận văn thạc sĩ

Khoa quản lý chương trình đào tạo sẽ tiến hành rà soát tính phù hợp về chuyên ngành nghiên cứu và đề tài thực hiện nghiên cứu của sinh viên sau đó trình lên hiệu trưởng phê duyệt. Sau đó gửi lại quyết định giao đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn. Quá trình thực hiện viết luận văn thạc sĩ của học viên sẽ chính thức bắt đầu.

Bước 3: Tiến hành viết đề cương luận văn thạc sĩ

Sau bước 2, học viên sẽ bắt đầu thực hiện viết đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ theo hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. Một số trường đại học sẽ quy định học viên cần phải nộp đề cương chi tiết cùng với đơn đề nghị xét duyệt đề cương chi tiết đến phòng đào tạo và quản lý sinh viên, sau đó là bảo vệ đề cương chi tiết, chỉnh sửa đề tài theo kết luận của hội đồng bảo vệ (nếu có).

Bước 4: Tiến hành thực hiện luận văn

Học viên tiến hành thực hiện viết nội dung luận văn thạc sĩ theo đề cương chi tiết đã được xét duyệt ở bước 3. Trong quá trình làm luận văn thạc sĩ, học viên cần chú ý thực hiện đúng tiến độ, quy định về nội dung và hình thức của trường cũng như báo cáo tiến độ đúng thời hạn.

Bước 5: Nộp Luận văn và hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn thạc sĩ

Bước 6: Bảo vệ luận văn

Bước 7: Chỉnh sửa luận văn thạc sĩ sau bảo vệ (nếu có) và nộp quyển luận văn thạc sĩ để lưu trữ. 

Cấu trúc của luận văn thạc sĩ

Kết cấu & cấu trúc chung của một bài luận văn thạc sĩ thông thường sẽ bao gồm:

 • Trang bìa chính
 • Trang bìa phụ
 • Bản sao các quyết định: giao đề tài, thay đổi trong quá trình thực hiện luận văn (nếu có), giao nhiệm vụ nghiên cứu.
 • Lời cam đoan
 • Lời cảm ơn
 • Mục lục 
 • Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt 
 • Danh mục bảng biểu 
 • Danh mục hình vẽ, đồ thị 
 • Phần nội dung: gồm các phần và chương quy định
 • Tài liệu tham khảo: gồm các tài liệu được trích dẫn trong luận văn (
 • Phụ lục (nếu có)

Hướng dẫn cách viết luận văn thạc sĩ chi tiết

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu kết cấu & cấu trúc chuẩn của một bài luận văn thạc sĩ. Trong phần tiếp theo này, Luận Văn 2S sẽ hướng dẫn bạn cách viết phần nội dung chính của một bài luận. Bạn đọc cần lưu ý luận văn thạc sĩ yêu cầu trình bày ngắn gọn, rõ ràng phù hợp với văn phong khoa học, mạch lạc, logic, dễ hiểu theo yêu quy định và gồm những nội dung cơ bản sau:

Phần mở đầu

Phần mở đầu thường chiếm khoảng 5% bài luận. Phần này giới thiệu ngắn gọn về công trình nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

Phần này sẽ cung cấp thông tin cơ sở cần thiết để người đọc hiểu ý tưởng, chủ đề, các khái niệm, giả thuyết,… của đề tài. Nêu trích dẫn từ 2 đến 3 tài liệu cho một ý lớn. Các đoạn văn cần thể hiện sự tổng luận cho các vấn đề chưa giải quyết, những phát hiện còn tranh luận,… để cuối cùng dẫn đến lập luận vấn đề. Vấn đề có là các khoảng trống về tri thức hay giải pháp,…

Trong phần mở đầu, tác giả phải trình bày được 3 nội dung chính, bao gồm:

 • Xác định vấn đề nghiên cứu, lập luận tại sao vấn đề/ câu hỏi nghiên cứu cần được giải quyết.
 • Trình bày giả thuyết, phác thảo ngắn gọn cách kiểm định giả thuyết và nêu phạm vị hoặc giới hạn của nghiên cứu.
 • Thiết lập ý nghĩa, tính mới của nghiên cứu gồm ý nghĩa, lợi ích đối với khoa học và sự phù hợp với những nghiên cứu trong các lĩnh vực đó và đề ra mục tiêu nghiên cứu.

Phần nội dung

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Chương Tổng quan tài liệu sẽ chiếm khoảng 25 - 30% của bài luận văn thạc sĩ. Bao gồm các phân tích, đánh giá có biện luận các công trình nghiên cứu liên quan mật thiết đến đề tài luận văn đã được công bố cả trong nước và nước ngoài đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại mà luận văn sẽ tập trung phân tích, giải quyết. Thông qua tư duy biện luận, học viên cao học cần được các yêu cầu sau:

 • Xác định những khoảng trống trong nền tri thức hiện tại.
 • Chứng minh nghiên cứu của mình dựa trên các công trình trước đây và điểm xuất phát vấn đề nghiên cứu của bài luận.
 • Chỉ rõ những nhận thức về các phát triển quan trọng trong lĩnh vực.
 • chỉ ra những quan điểm khác nhau và những lĩnh vực còn tranh luận.
 • Đánh giá kèm biện luận những điểm mạnh và điểm yếu của các nghiên cứu trước.
 • Chỉ ra các giải quyết vấn đề trong nghiên cứu của bài luận.

Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Nội dung: nêu nội dung chính cần nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cách tiến hành thí nghiệm, thực nghiệm, điều tra, v.v. để thu thập thông tin, số liệu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Chương này cần phải trình bày đầy đủ, chi tiết để bất kỳ ai cũng có thể tham khảo và lặp lại nghiên cứu một cách chính xác. Tại phần này, người viết cần mô tả theo trình tự logic cách thiết kế và tiến hành nghiên cứu, vật liệu và các phương pháp nào đã được sử dụng, số liệu được thu thập và cách xử lý, phân tích số liệu. Thiết kế nghiên cứu được mô tả bằng những từ chọn lọc, rõ ràng và cụ thể và phải trả lời được những câu hỏi sau:  Làm gì? Làm như thế nào? Tại sao bạn lại sử dụng phương pháp đó? Khi nào tiến hành? Ở đâu? Sử dụng vật liệu gì? Thu thập số liệu như thế nào? Phương pháp sử dụng để xử lý số liệu là gì?

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Phần kết quả và thảo luận chiếm 50% bài luận, gồm hai mục đích chính là trình bày kết quả và bàn luận. Đối với phần kết quả cần mô tả kết quả, tức là tác giả cần trình bày chính xác mình đã phát hiện điều gì và được tổ chức ra sao để chúng phản ảnh phương pháp đã sử dụng, trình tự thông tin và câu hỏi, mục tiêu nghiên cứu. Khi trình bày phần kết quả cần:

 • Tập trung vào những kết quả chính yếu là những kết quả trả lời cho câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu.
 • Trình bày rõ ràng và cô đọng, cần đảm bảo cho người đọc biết được một cách chính xác mình mô tả kết quả nào như đề cập số bảng, số hình,…
 • Không cần đi sâu vào chi tiết mà cần chỉ rõ những thông tin quan trọng.
 • Sử dụng bảng biểu, hình và đồ thị một cách hiệu quả, không lặp lại cả bảng lẫn đồ thị,
 • Không bỏ sót bất kỳ những điểm nào quan trọng, nêu bật những phát hiện quan trọng
 • Cần trình bày rõ từng bảng, hình, đồ thị.

Có thể nói, thảo luận là phần quan trọng và trọng tâm nhất của bài luận, là nơi tác giả bổ sung giá trị cho công trình nghiên cứu của mình. Đây là phần tác giả phải giải thích kết quả, trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, biện minh và đánh giá có biện luận nghiên cứu của mình. Đây cũng là nơi để biện luận, đưa ra những luận điểm nhận thưc mới nên cần được suy nghĩ thận trọng về ý nghĩa của kết quả thu được, không chỉ mô tả kết quả mà phải giải thích và đưa ra được ý nghĩa của chúng. Ngoài ra, người viết cần phân tích, nhận biết những mặt hạn chế và tồn tại của nghiên cứu, đưa ra cách giải quyết, cải thiện.

Kết luận & Kiến nghị

Tại phần kết luận, tác giả phải đưa ra được những ý tưởng, ý nghĩa chính của những phát hiện trong nghiên cứu của mình và sự đóng góp cho tri thức, khoa học thực tiễn hay khả năng ứng dụng của nghiên cứu. Kết luận mang tính khái quát hóa, độ tin cậy cao và giá trị rút ra từ chính kết quả nghiên cứu của đề tài với bằng chứng cụ thể. Phần kết luận có thể gồm những hạn chế của nghiên cứu. Ở phần kiến nghị, tác giả cần đề xuất cho những nghiên cứu sau này và sử dụng những kết quả nghiên cứu mới rút ra từ đề tài của chính mình.

Hướng dẫn cách trình bày luận văn thạc sĩ

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết cách viết luận văn thạc sĩ phần nội dung. Để một bài luận văn thạc sĩ đạt điểm tuyệt đối, học viên cũng cần chú trọng và tuân thủ quy định trình bày luận văn thạc sĩ chính xác theo yêu cầu của trường.

Thông thường, cách thức trình bày luận văn thạc sĩ sẽ bao gồm:

 • Phần phụ đầu luận văn
 • Bìa và trang phụ bìa
 • Bìa là tờ ngoài cùng và cần bao gồm các nội dung sau:
 • Bộ giáo dục và đào tạo hoặc Cơ quan chủ quản
 • Trường Đại học hay Cơ sở đào tạo)
 • Họ tên tác giả
 • Tên đề tài luận văn
 • Luận văn thạc sĩ
 • Chuyên ngành
 • Địa điểm và năm bảo vệ luận văn

Trang phụ bìa là trang đầu tiên sau bìa lót, không đánh số trang, trang bìa phụ cần bao gồm những thông tin xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, gồm:

 • Họ tên tác giả
 • Tên đề tài luận văn
 • Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành và mã số
 • Người hướng dẫn
 • Địa điểm và năm bảo vệ luận văn

Tất cả dòng chữ này cần được bố trí cân xứng, căn lề trái 4cm, lề phải 3,5cm. Tên đề tài luận văn đặt ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung.

Lời cam đoan: Trong lời cam đoan, người viết tuyên bố Luận văn là công trình của chính mình và mọi nguồn thông tin sử dụng làm tài liệu trong bài luận đều được ghi rõ nguồn gốc.

Lời cảm ơn: Tại đây, người viết thể hiện sự cảm ơn đối với người hướng dẫn và những người đã giúp đỡ hoặc động viên họ trong quá trình tiến hành nghiên cứu và viết luận văn.

Mục lục: Phần Mục lục tạo tự động và trình bày theo yêu cầu: tên đề là “MỤC LỤC” in hoa, cỡ chữ 13, căn giữa trang. Các chương sử dụng chữ số Ả Rập, tên chương in hoa, chữ chữ 13 font Times New Roman,....Tiểu mục cấp 1 trình bày thẳng cột với chương, các cấp mục nhỏ hơn theo thụt vào 0,5 cm so với cấp trên nó.

Danh mục chữ viết tắt: Danh mục chữ viết tắt cần sắp xếp theo thứ tự ABC.

Danh mục bảng: Tác giả cần Liệt kê theo thứ tự bảng trình bày trong Luận văn kèm theo số trang căn bên phải. Nếu tên bảng có từ hai dòng trở lên, dòng thứ hai trở đi thụt vào 5 ký tự so với chữ đầu tiên của dòng thứ nhất.

Danh mục đồ thị: Người viết liệt kê số hình, đồ thị, sơ đồ, ảnh,... theo thứ tự giống như danh mục bảng.

Danh mục tài liệu tham khảo: Cần trích dẫn tài liệu tham khảo theo quy định về cách trích dẫn tài liệu tham khảo (Thông thường sẽ trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu APA)

NHẬN VIẾT BÀI xin lưu ý lại một lần nữa, thông thường mỗi trường đại học sẽ có những quy định riêng về cách trình bày luận văn thạc sĩ. Vì vậy những thông tin về cách trình bày luận văn thạc sĩ đề cập trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Để đảm bảo bài luận của bạn tuân thủ chính xác về quy định trình bày luận văn thạc sĩ, hãy liên hệ trực tiếp với khoa sau đại học, giáo viên hướng dẫn hoặc tham khảo trên website chính thức của trường đại học của bạn.

Nhận sự hỗ trợ từ dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Bạn chuẩn bị phải thực hiện bài luận văn thạc sĩ tuy nhiên bạn lại gặp phải những khó khăn như gia đình, con cái, công việc và các mối quan hệ xã hội khiến bạn không có đủ thời gian, không thể tập trung hoàn thành tốt bài luận? Bạn e ngại kiến thức của mình không đủ hay bạn không nắm chắc cách viết & trình bày một bài luận văn hoàn hảo để đạt kết quả cao? Đừng lo lắng, khi đến với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín & chất lượng của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng mình sẽ nhận được một bài luận đạt điểm tuyệt đối cả về chất lượng nội dung và hình thức với mức giá vô cùng ưu đãi. Việc duy nhất mà bạn cần phải làm là liên hệ với NHÓM NHẬN VIẾT BÀI và nói cho chúng tôi yêu cầu của bạn, và sau đó là yên tâm thực hiện những điều bạn muốn mà không cần để tâm gì đến bài luận của mình nữa.

Chi tiết về dịch vụ ==>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN - DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Viết luận văn thạc sĩ là một quá trình nghiên cứu, tổng hợp và trình bày kiến thức với sự nghiêm túc và chỉn chu. Chúng tôi hy vọng bài hướng dẫn cách viết luận văn thạc sĩ & cách trình bày luận văn thạc sĩ này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình viết luận văn cho mình. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ viết luận văn, hãy liên hệ với NHÓM NHẬN VIẾT BÀI nhé!

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG