Bài mẫu khóa luận CNTT Xây dựng ứng dụng phát hiện lửa dựa trên mô hình học sâu trên Jetson Nano

Nhận Viết Bài xin chia sẻ với các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin khóa luận tốt nghiệp với đề tài là Xây dựng ứng dụng phát hiện lửa dựa trên mô hình học sâu trên Jetson Nano. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu tham khảo

Ngày đăng: 07-04-2023

192 lượt xem

Đề cương chi tiết khóa luận CNTT đề tài là Xây dựng ứng dụng phát hiện lửa dựa trên mô hình học sâu trên Jetson Nano

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Mục tiêu của đề tài
1.3 Đối tượng nghiên cứu và kết quả mong muốn
1.4 Các đề tài liên quan đến nghiến cứu
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Các khái niệm về thị giác máy tính và máy học 
2.1.1 Bài toán phát hiện vật thể (Object Detection) 
2.1.1.1 Giới thiệu về thị giác máy tính 
2.1.1.2 Định nghĩa Object Detection 
2.1.2 Khái niệm về Deep Learning và Machine Learning 
2.1.2.1 Machine Learning (Máy học)
2.1.2.2 Deep Learning ( Học sâu )
2.2 Các thuật ngữ cơ bản trong đề tài 
2.3 Mô hình Yolo 
2.3.1 Giới thiệu về mạng Yolo ( Yolo Network ) 
2.3.2 Lịch sử phát triển của Yolo 
2.3.3 Các đánh giá về Yolo 
2.3.4 Kiến trúc mạng Yolo 
2.3.5 Nguyên lý hoạt động Yolo 
2.3.5.1 Các công thức tính toán trong Yolo 
2.4 Tensorflow – TensorRT 
2.4.1 Giới thiệu về Tensorflow
2.4.2 TensorRT 
2.4.2.1 Định nghĩa TensorRT 
2.4.2.2 Chu trình chuyển đổi sang TensorRT
2.5.1 Giới thiệu chung 
2.5.2 Cấu hình chi tiết
2.6 Giao thức MQTT ( Message Queuing Telnhómetry)
2.6.1 Khái niệm về MQTT 
2.6.2 Tính năng và đặc điểm nổi bật 
2.6.3 Mô hình hoạt động của MQTT
2.6.3.1 Thành phần và cơ chế hoạt động 
2.6.3.2 Kiến trúc MQTT
2.7 Điện toán biên (Edge Computing)
2.7.1 Giới thiệu về Edge Computing
2.7.2 Nguyên lý hoạt động 
2.8 Thingsboard 
CHƯƠNG 3 : MÔ HÌNH ỨNG DỤNG
3.1 Mô tả mô hình
3.1.1 Cách thành phần chính 
3.1.2 Nguyên lý hoạt động 
3.1.3 Lý do thực hiện ứng dụng trên thiết bị nhúng 
3.2 Cài đặt các thư viện và môi trường cần thiết
3.2.1 Cài đặt các thư viện tiên quyết 
3.2.2 Darknet 
3.3 Chuẩn bị và gán nhãn dữ liệu đầu vào 
3.3.1 Gán nhãn dữ liệu
3.4 Cấu hình và huấn luyện mô hình 
3.4.1 Nguyên lý hoạt động của quá trình huấn luyện mô hình
3.4.2 Cấu hình mô hình huấn luyện
3.4.3 Kiểm thử mô hình
3.5 Thiết lập cho Jetson Nano
3.5.1 Cài đặt hệ điều hành 
3.6.1 Các bước thực hiện tối ưu hóa mô hình 
3.6.2 Kết quả đạt được sau khi tối ưu
3.7 Cài đặt Dashboard dựa trên nền tảng Thingsboard 
CHƯƠNG 4 : TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
4.1 Sơ đồ triển khai ứng dụng trên thiết bị 
4.2 Thiết lập Streaming Server 
4.3 Thiết lập trên Thingsboard
4.4 Thiết lập Rule chain ( điều kiện để phát cảnh báo )
4.5 Đánh giá kết quả các mô hình 
4.5.1 Chạy thử nghiệm các mô hình
4.5.2 Thông số chi tiết các mô hình thử nghiệm 
4.6 Chạy thực nghiệm
CHƯƠNG 5 : TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
5.1 Kết quả đạt được 
5.2 Hướng phát triển 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trên đây là đề cương chi tiết đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin với đề tài Xây dựng website kinh doanh trái cây trực tuyến các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG