Bài mẫu khóa luận kế toán hoàn thiện công tác kế toán với người mua, người bán tại công ty giao nhận quốc tế Bến Hải

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành kế toán bài mẫu khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán với người mua, người bán tại công ty giao nhận quốc tế Bến Hải, hy vọng bài viết sẽ giúp cho các bạn sinh viên tìm tài liệu làm báo cáo tốt nghiệp, làm bài tập,....

Ngày đăng: 23-09-2022

101 lượt xem

Đề cương chi tiết Bài mẫu khóa luận kế toán hoàn thiện công tác kế toán với người mua, người bán tại công ty giao nhận quốc tế Bến Hải

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm phương thức thanh toán và hình thức thanh toán
1.1.1 Phương thức thanh toán
1.1.2 Hình thức thanh toán
1.2 Nội dung công tác kế toán thanh toán với người mua trong doanh nghiệp
1.2.2 Chứng từ kế toán sử dụng
1.2.3 Tài khoản kế toán sử dụng
1.2.4 Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua
1.3. Nội dung công tác kế toán thanh toán với người bán trong doanh nghiệp
1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán
1.3.2 Chứng từ kế toán sử dụng
1.3.3 Tài khoản kế toán sử dụng
1.3.4 Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán
1.4. Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ
1.4.1. Tỷ giá và quy định về sử dụng tỷ giá trong kế toán
1.4.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán liên quan đến ngoại tệ.
1.4.2.1 Tài khoản sử dụng
1.4.2.2 Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua liên quan đến ngoại tệ
1.4.2.3 Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán liên quan đến ngoại tệ
1.5. Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
1.5.1 Khái niệm dự phòng nợ phải thu khó đòi
1.5.2. Điều kiện, mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
1.5.3 Nguyên tắc trích lập dự phòng phải thu khó đòi
1.5.4. Cách hạch toán khoản nợ phải thu khó đòi
1.5.5. Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi như sau
1.6. Kế toán chiết khấu thanh toán
1.6.1. Khái niệm chiết khấu thanh toán
1.6.2. Nguyên tắc hạch toán chiết khấu thanh toán
1.7. Đặc điểm ghi sổ kế toán thanh toán theo các hình thức kế toán
1.7.1. Hình thức ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký chung
1.7.2. Đặc điểm ghi sổ kế toán thanh toán theo hình thức Nhật ký – Sổ Cái
1.7.3. Đặc điểm ghi sổ kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
1.7.4. Đặc điểm ghi sổ kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CP GIAO NHẬN QUỐC TẾ BẾN HẢI

2.1 Khái quát chung về Công ty CP giao nhận quốc tế Bến Hải
2.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình tổ chức kinh doanh của công ty
2.1.3 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4 Hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua người bán tại Công ty CP giao nhận quốc tế Bến Hải
2.2.1. Đặc điểm về phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với người mua, người bán tại Công ty CP giao nhận quốc tế Bến Hải
2.2.2 Thực trạng kế toán thanh toán với người mua tại Công ty CP giao nhận quốc tế Bến Hải

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ BẾN HẢI

3.1. Đánh giá về công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty CP giao nhận quốc tế Bến Hải.
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty CP giao nhận quốc tế Bến Hải
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty CP giao nhận quốc tế Bến Hải
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty CP giao nhận quốc tế Bến Hải
3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty CP giao nhận quốc tế Bến Hải
3.2.3.1 Công ty nên đẩy mạnh các giải pháp thu hồi công nợ
3.2.3.2 Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán vào công tác ghi chép sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
3.2.3.3. Công ty nên lập và đối chiếu công nợ hàng tháng
Trên đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kế toán với đề tài hoàn thiện công tác kế toán với người mua, người bán tại công ty giao nhận quốc tế Bến Hải mà Nhận Viết Bài đã tổng hợp được. các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán - kiểm toán nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG