Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thiết bị điện Global Việt Nam

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành kế toán bài mẫu khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thiết bị điện Global Việt Nam, hy vọng bài viết sẽ giúp cho các bạn sinh viên tìm tài liệu làm báo cáo tốt nghiệp, làm bài tập,....

Ngày đăng: 22-09-2022

97 lượt xem

Đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thiết bị điện Global Việt Nam

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 

1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp 
1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 
1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GLOBAL ENG VIỆT NAM 

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Global ENG Việt Nam 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty
2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh
2.1.5. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần nhất
2.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.7. Các chính sách kế toán của công ty 
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Global ENG Việt Nam. 
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Global ENG Việt Nam
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 
2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 
2.2.6. Kế toán thu nhập khác, chi phí khác
2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GLOBAL ENG VIỆT NAM 

3.1. Một số đánh giá về công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Global ENG Việt Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế 
3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của từng mặt hàng tại Công ty TNHH
Global ENG Việt Nam. 
KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

Bài mẫu khóa luận kế toán hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Trên đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kế toán với đề tài hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thiết bị điện Global Việt Nam mà Nhận Viết Bài đã tổng hợp được. các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán - kiểm toán nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG