Bài mẫu chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Nhận Viết Bài xin chia sẻ Bài mẫu khóa luận kinh tế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Hy vọng bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên trong quá trình viết báo cáo khóa luận, tiểu luận,.... của các ngành kinh tế

Ngày đăng: 08-05-2023

148 lượt xem

Đề cương chi tiết bài khóa luận kinh tế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận 
2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu 
5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂNNÔNG NGHIỆP CỦA ĐỊA PHƯƠNG
1.1 Một số khái niệm cơ bản 
1.1.1 Khái niệm chính sách
1.1.2 Khái niệm chính sách phát triển nông nghiệp 
1.2 Nguyên lý cơ bản về chính sách phát triển nông nghiệp của địa phương
1.2.1 Yêu cầu của chính sách phát triển nông nghiệp của địa phương 
1.2.2 Mục tiêu của chính sách phát triển nông nghiệp của địa phương
1.2.3 Vai trò của chính sách phát triển nông nghiệp 
1.2.4 Nội dung của chính sách phát triển nông nghiệp
1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến ban hành và tổ chức thực thi chính sách phát triển nông nghiệp của địa phương 
 

Xem thêm: Bài mẫu khóa luận ngành kinh tế thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNHLAI CHÂU 
2.1 Khái quát phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội
2.1.2 . Thực trang phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2021 
2.2. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
2.3. Phân tích thực trạng chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai châu
2.3.1. Chính sách thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp 
2.3.2.Chính sách ứng dụng khoa học và kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp
2.3.3. Chính sách huy động vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
2.3.4. Chính sách liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản
2.4. Đánh giá thực trạng các chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
2.4.1 Thành công và tồn tại 
2.4.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
3.1. Quan điểm và định hướng hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2025 và những năm tiếp theo
3.1.1. Quan điểm 
3.1.2. Định hướng 
3.2. Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp trênđịa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2025 và những năm tiếp theo
3.3 Kiến nghị
3.3.1. Đối với Trung ương 
3.3.2. Đối với Sở nông nghiệp và PTNN tỉnh Lai Châu
3.4. Vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 
KẾT LUẬN 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế với đề tài chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG