Bài mẫu khóa luận kinh tế mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện của công ty cổ phần điện

Nhận Viết Bài xin chia sẻ Bài mẫu khóa luận kinh tế mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện của công ty cổ phần điện. Hy vọng bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên trong quá trình viết báo cáo khóa luận, tiểu luận,.... của các ngành kinh tế

Ngày đăng: 27-09-2022

177 lượt xem

Đề cương chi tiết bài mẫu khóa luận kinh tế mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện của công ty cổ phần phát triển điện TKT

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 
2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu 
3. Đối tượng, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Mục tiêu nghiên cứu
3.3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu 
4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
5. Kết cấu đề tài nghiên cứu

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ XÂY LẮP ĐIỆN 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 
1.1.1. Khái niệm dịch vụ xây lắp điện
1.1.2. Khái niệm thi trường
1.1.3. Khái niệm về mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ
1.2. Nội dung mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện 
1.2.1. Một số lý thuyết về mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện
1.2.2. Các tiêu chí mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng thị trường
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan 
 

Xem thêm: Bài mẫu khóa luận kinh tế xây dựng mô hình kinh doanh Fast - Food online an toàn và tiện lợi

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TKT 

2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng thị trường của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện TKT
2.1.1. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện TKT 
2.2. Phân tích thực trạng mở rộng thị trường cung ứng dịch xây lắp điện của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện TKT 
2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá mở rộng thị trường theo chiều rộng 
2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá mở rộng thị trường theo chiều sâu 
2.3. Đánh giá thực trạng mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện TKT
2.3.1. Những thành công đã đạt được 
2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế

CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ XÂY LẮP ĐIỆN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TKT

3.1. Quan điểm và định hướng mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện TKT
3.1.1. Quan điểm mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện TKT 
3.1.2. Định hướng mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện TKT 
3.2. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện TKT 
3.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thị trường 
3.2.2. Giải pháp về cơ cấu tổ chức, phát triển nhân lực 
3.2.3. Mở rộng và phát triển hệ thống phân phối
3.2.4. Tăng cường quảng bá và phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại 
3.3. Một số kiến nghị với cơ quan Nhà nước 
3.4. Một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết 
KẾT LUẬN.
 
 
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế với đề tài mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ xây lắp điện của công ty cổ phần phát triển điện TKT các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG