Bài mẫu khóa luận kinh tế thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nhận Viết Bài xin chia sẻ Bài mẫu khóa luận kinh tế thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Hy vọng bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên trong quá trình viết báo cáo khóa luận, tiểu luận,.... của các ngành kinh tế

Ngày đăng: 28-07-2022

234 lượt xem

Đề cương chi tiết bài mẫu khóa luận kinh tế thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN MỘT SỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.
I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG
1. Khái niệm về quản lý chất lượng
2. Các nguyên tắc cơ bản về quản lý chất lượng
3. Khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng
II/ GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ ĐƯỢC NHIỀU NƯỚC ÁP DỤNG
1. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000
2. Hệ thống quản lý chất lượng theo GMP
3. Hệ thống quản lý chất lượng HACCP
4. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000
5. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM
6. Các hệ thống quản lý chất lượng khác
7. Một số tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế có uy tín
III/ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
1. Tình hình triển khai áp dụng một số hệ thống quản lý chất lượng trên thế giới
2. Giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.

Bài mẫu khóa luận ngành kinh tế thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.
I/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CÔNG CỤ ĐỂ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
1. Tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với khả
năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế.
2. Hệ thống quản lý chất lượng – Công cụ hữu hiệu nhằm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu.
II/ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
1. Một số hệ thống quản lý chất lượng quốc tế được áp dụng tại Việt Nam và tổ chức chứng nhận chất lượng trong nước
2. Tình hình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam
3. Tình hình thực hiện công tác chứng nhận chất lượng ở Việt Nam
III/ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
1. Thành tựu
2. Nhân tố dẫn đến thành công
3. Hạn chế và nguyên nhân tồn tại
4. Bài học kinh nghiệm trong việc áp dụng HTQLCL
CHƯƠNG III. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THÚC
ĐẨY CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ.
I/ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP VĨ MÔ NHẰM TẠO MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ THÚC ĐẨY CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
1. Ban hành chính sách chất lượng quốc gia
2. Bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp quy có liên quan
3. Hội nhập với khu vực và quốc tế trong hoạt động quản lý chất lượng
4. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia
5. Đổi mới hoạt động thanh tra kiểm tra Nhà nước về quản lý chất lượng
6. Tăng cường nhận thức về áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng
7. Các giải pháp về thông tin thị trường
8. Các giải pháp về tài chính và đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
II/ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VI MÔ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
1. Xác định mục tiêu chất lượng của doanh nghiệp.
2. Lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam
3. Tổ chức triển khai áp dụng các mô hình quản lý chất lượng đã lựa chọn
4. Các giải pháp kết hợp để phát huy hiệu quả áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng
KẾT LUẬN
 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty truyền thông trên thị trường nội địa

Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế với đề tài thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG