Bài mẫu khóa luận ngành kinh tế nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty vận tải

Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận ngành kinh tế với đề tài nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty vận tải. Hy vọng, bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh đang tìm tài liệu để viết báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận,....

Ngày đăng: 21-07-2022

259 lượt xem

Đề cương chi tiết bài mẫu khóa luận ngành kinh tế nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty vận tải

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan
3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu 
4. Đối tượng, phạm vi và mục tiêu nghiên cứu 
4.1. Đối tượng nghiên cứu
4.2. Phạm vi nghiên cứu 
4.3. Mục tiêu nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Kết cấu khóa luận
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
1.1. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Nguyên lý giải quyết hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
1.2. Nội dung nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
1.2.2. Nội dung nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan 
1.3.2. Các nhân tố khách quan 
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÊP DỠ HẢI AN 
2.1. Tổng quan tình hình và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
2.1.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 
2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
2.2.1 Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An dựa vào hiệu quả tổng hợp 
2.2.2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An dựa vào hiệu quả bộ phận 
2.3. Các kết luận và phát hiện được thông qua phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An
2.3.1. Những thành công đạt được 
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.3. Các phát hiện qua nghiên cứu thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ Phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 
 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty truyền thông trên thị trường nội địa

CHƯƠNG III: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 
3.1 Quan điểm, định hướng và mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An
3.1.1 Quan điểm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 
3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
3.1.2 Mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
3.2. Các đề xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
3.2.2. Giải pháp mở rộng quy mô kinh doanh 
3.2.3. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý ở Công ty
3.2.6. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ của Công ty
3.2.7. Đầu tư nâng cao cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang thiết bị 
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty
3.3.1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương 
3.3.2. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước
3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế với đề tài nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty vận tải các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế, ngành quản trị kinh doanh nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG