Bài mẫu khóa luận ngành kinh tế thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận ngành kinh tế thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình viết báo cáo, tiểu luận, khóa luận,.....

Ngày đăng: 22-07-2022

274 lượt xem

Đề cương chi tiết Bài mẫu khóa luận ngành kinh tế thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài khóa luận
2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 
3. Phạm vi nghiên cứu 
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ THU HÚT FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.1.1 FDI 
1.1.2 Khu công nghiệp 
1.2 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN THU HÚT FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
1.2.1 Mục tiêu thu hút FDI vào các khu công nghiệp
1.2.2 Vai trò thu hút FDI vào các khu công nghiệp
1.2.3 Nội dung và chỉ tiêu đánh giá thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
1.2.4 Chính sách thu hút FDI vào các khu công nghiệp
1.3. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1.3.1 Yếu tố chủ quan 
1.3.2 Yếu tố khách quan
1.4 KINH NGHIỆM THU HÚT FDI VÀO KHU CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO TỈNH HẢI DƯƠNG 
1.4.1 Kinh nghiệm của tỉnh Hưng Yên 
1.4.2 Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh
1.4.3 Kinh nghiệm của Thành phố Hải Phòng
1.4.4 Bài học rút ra cho tỉnh Hải Dương 
 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty truyền thông trên thị trường nội địa

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 
2.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HẢI
DƯƠNG 
2.1.1 Điều kiện tự nhiên
2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội
2.2. KHÁI QUÁT PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG
2.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG 
2.3.1 Vị trí địa lý thuận lợi 
2.3.2 Cơ sở hạ tầng đồng bộ
2.3.3 Nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng 
2.3.4 Thủ tục hành chính nhanh gọn 
2.3.5 Kinh tế phát triển 
2.4 THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 
2.4.1 Tổ chức thực hiện và ban hành các văn bản theo thẩm quyền về đầu tư và thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2.4.2 Xây dựng quy hoạch phát triển KCN và các kế hoạch thu hút FDI vào KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
2.4.3 Tạo môi trường thuận lợi thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
2.4.4 Thực hiện xúc tiến đầu tư 
2.4.5 Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư vào KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2.4.6 Chính sách thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG 
2.5.1 Kết quả đạt được 
2.5.2 Một số tồn tại hạn chế 
2.5.3 Nguyên nhân của hạn chế 
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 
3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN TỈNH HẢI DƯƠNG 
3.2 GIẢI PHÁP THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 
3.3 KIẾN NGHỊ 
3.3.1 Đối với Nhà nước 
3.3.2 Đối với bộ Kế hoạch và Đầu tư
3.4 VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
KẾT LUẬN 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Bài mẫu khóa luận ngành kinh tế nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty vận tải

Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế với đề tài thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG