Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty truyền thông trên thị trường nội địa

Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế với đề tài nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty truyền thông trên thị trường nội địa. Hy vọng bài chia sẻ sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thêm tài lệu tham khảo hữu ích trong quá trình viết báo cáo khóa luận, tiểu luận và báo cáo thực tập,...

Ngày đăng: 21-07-2022

382 lượt xem

Đề cương chi tiết Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty truyền thông trên thị trường nội địa

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Các công trình nghiên cứu có liên quan
3. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 
1.1. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh 
1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh 
1.2. Một số lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
1.2.1. Một số lý thuyết về cạnh tranh 
1.2.2. Một số lý thuyết về năng lực cạnh tranh 
1.3. Nội dung và chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.3.1. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
1.3.2. Chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG SẮC VIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 
2.1. Tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa 
2.1.1. Tổng quan tình hình năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa 
2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa
2.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa 
2.2.1. Lao động và năng suất lao động 
2.2.2. Trình độ công nghệ sản xuất 
2.2.3. Thị phần doanh nghiệp
2.2.4. Chủng loại và chất lượng sản phẩm
2.2.5. Giá thành sản phẩm
2.3. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa 
2.3.1. Những thành công 
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 
 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệm marketing đề tài phát triển dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số digital marketing của công ty truyền thông

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG SẮC VIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
3.1. Quan điểm và định hướng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nôi địa 
3.1.1. Quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa 
3.1.2. Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa
3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa
3.2.1. Giải pháp sử dụng nguồn lực tài chính 
3.2.2. Giải pháp xúc tiến thương mại
3.2.3. Giải pháp phát triển thương hiệu và nhãn hiệu 
3.2.4. Giải pháp mở rộng hệ thống kênh phân phối
3.2.5. Giải pháp nâng cao nguồn lao động và năng suất lao động 
3.2.6. Giải pháp nâng cao chủng loại và chất lượng sản phẩm
3.3. Một số kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa
3.3.1. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính
3.3.2. Kiến nghị đối với Bộ Thông tin và Truyền thông 
3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Bài mẫu khóa luận ngành kinh tế nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty vận tải

Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế với đề tài nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty truyền thông trên thị trường nội địa các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG