Bài mẫu khóa luận luật Phân chia di sản thừa kế những vấn đề lý luận và thực tiễn

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật bài mẫu khóa luận Pháp luật về đăng ký kinh doanh và thực tiễn áp dụng, hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm hiểu về vấn đề này để viết báo cáo.

Ngày đăng: 30-09-2022

239 lượt xem

Đề cương chi tiết khóa luận luật Phân chia di sản thừa kế những vấn đề lý luận và thực tiễn 

LỜI CẢM ƠN

Danh mục các chữ viết tắt 
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
1. Tình hình nghiên cứu đề tài: 
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
3. Phạm vi nghiên cứu: 
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu : 
4.1.Cơ sở lý luận: 
4.2.Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa của khoá luận: 
6. Kết cấu của khoá luận: 

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

1.1. Khái niệm di sản
1.1.1. Khái niệm di sản
1.1.2 . Phân loại di sản
1.2. Khái niệm phân chia di sản thừa kế và hậu quả pháp lý 
1.2.1. Khái niệm phân chia di sản thừa kế
1.2.2. Hậu quả pháp lý phân chia di sản thừa kế
1.3. Các căn cứ phân chia di sản thừa kế 
1.3.1. Phân chia di sản thừa kế theo sự thỏa thuận của tất cả những người thừa kế 
1.3.2 .Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật 
1.3.3. Phân chia di sản thừa kế theo di chúc

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 

2.1. Phân chia di sản thừa kế theo di chúc 
2.1.1. Phân chia di sản thừa kế theo di chúc trong trường hợp đã thanh toán các nghĩa vụ
2.1.2 .Phân chia di sản thừa kế theo tỷ lệ và các nghĩa vụ 
2.1.3 Phân chia di sản thừa kế theo di chúc trong trường hợp người chết để lại di sản thờ cúng và di tặng
2.2. Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật 
2.2.1. Xác định những người hưởng thừa kế và suất thừa kế theo pháp luật
2.2.2. Phương thức phân chia di sản thừa kế
2.2.3. Phân chia di sản thừa kế trong trường hợp có người thừa kế thế vị
2.3. Phân chia di sản thừa kế trong các trường hợp đặc biệt
2.3.1. Phân chia di sản thừa kế trong trường hợp người hưởng di sản thừa kế là thai nhi
2.3.2. Phân chia di sản thừa kế trong trường hợp có người thừa kế mới
2.3.3. Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế
2.4. Hạn chế phân chia di sản thừa kế

CHƯƠNG 3:THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 

3.1. Tình hình giải quyết các tranh chấp dân sự 
3.2.Những bất cập còn tồn tại trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về phân chia di sản thừa kế 
3.2.1. Áp dụng quy định về hình thức của thoả thuận phân chia di sản thừa kế 
3.2.2. Bán di sản để chia theo quy định tại khoản 2 điều 660 BLDS 2015
3.2.3. Thời điểm chia di sản thừa kế 
3.2.4. Về phạm vi chia di sản 
3.3. Những kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về di sản và phân chia di sản thừa  kế
 
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Luật với đề tài  Phân chia di sản thừa kế những vấn đề lý luận và thực tiễn các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành luật nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG