Bài mẫu khóa luận Luật Pháp Luật Về Giao Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Lao Động, Thực Tiễn Thực Hiện Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành Luật kinh tế bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài Pháp Luật Về Giao Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Lao Động, Thực Tiễn Thực Hiện Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên ngành Luật trong quá trình viết báo cáo thực tập, khóa luận, tiểu luận,......

Ngày đăng: 10-04-2023

466 lượt xem

Đề cương chi tiết đề tài Pháp Luật Về Giao Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Lao Động, Thực Tiễn Thực Hiện Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa

TÓM LƯỢC 
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan
3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu 
4. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài
5. Phương pháp nghiên cứu 
6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến pháp luật điều chỉnh giao kết và thực hiện hợp đồng lao động
1.1.1. Khái niệm của hợp đồng lao động 
1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng lao động 
1.1.3. Khái quát về giao kết hợp đồng lao động 
1.1.4. Khái quát về thực hiện hợp đồng lao động 
1.2. Cơ sở ban hành và nội dung pháp luật điều chỉnh giao kết và thực hiện hợp đồng lao động 
1.2.1. Cơ sở ban hành pháp luật điều chỉnh giao kết và thực hiện hợp đồng lao động 
1.2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật điều chỉnh giao kết và thực hiện hợp đồng lao động
1.3. Những nguyên tắc cơ bản về pháp luật điều chỉnh giao kết và thực hiện hợp đồng lao động 
 

Xem thêm: Bài mẫu pháp luật Việt Nam về khuyến mại thực trạng áp dụng và những vấn đề đặt ra

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA QUỲNH HẰNG SP 
2.1. Tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến pháp luật điều chỉnh về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động  
2.1.1. Tổng quan tình hình hoạt động của công ty Cổ phần Nhựa Quỳnh Hằng SP
2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến pháp luật điều chỉnh về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động
2.2. Thực trạng pháp luật điều chỉnh giao kết và thực hiện hợp đồng lao động – thực tiễn thực hiện tại công ty Cổ phần Nhựa Quỳnh Hằng SP 
2.2.1. Thực trạng pháp luật về giao kết hợp đồng lao động 
2.2.2. Thực trạng pháp luật về thực hiện hợp đồng lao động - thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần Nhựa Quỳnh Hằng SP
2.3. Thực trạng thực hiện các quy phạm pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại Công ty Cổ phần Nhựa Quỳnh Hằng SP 
2.3.1. Về thực trạng pháp luật hiện nay 
2.3.2. Thực tiễn thực hiện quy phạm pháp luật điều chỉnh về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại Công ty Cổ phần Nhựa Quỳnh Hằng SP 
2.4. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 
2.4.1. Các kết luận
2.4.2 Phát hiện qua nghiên cứu
 

Xem thêm: Dịch vụ xin dấu mộc xác nhận thực tập cho sinh viên ngành luật kinh tế

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA QUỲNH HẰNG SP 
3.1 Định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động 
3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động phải dựa trên quan điểm chính sách của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hợp đồng nói chung và chuẩn mực của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa
3.1.2. Đảm bảo các nguyên tắc chung của pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hợp đồng 
3.1.3. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hội nhập với nền kinh tế thế giới trong lĩnh vực hợp đồng nói chung và hợp đồng lao động nói riêng 
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty Cổ phần nhựa Quỳnh Hằng SP 
3.2.1. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại Công ty Cổ phần Nhựa Quỳnh Hằng SP 
3.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 
KẾT LUẬN 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Xem thêm: Nhận viết thuê báo cáo thực tập thực tập

Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận ngành Luật Kinh Tế với đề tài  Pháp Luật Về Giao Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Lao Động, Thực Tiễn Thực Hiện Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành luật nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết luận văn thạc sĩ trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG