Bài mẫu khóa luận Luật Pháp Luật Về Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Thi Công Công Trình Xây Dựng

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành Luật bài báo cáo khóa luận với đề tài Pháp Luật Về Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Thi Công Công Trình Xây Dựng. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên ngành luật nói chung và ngành luật kinh tế nói riêng trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo.

Ngày đăng: 11-04-2023

432 lượt xem

Đề cương chi tiết khóa luận Luật đề tài Pháp Luật Về Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Thi Công Công Trình Xây Dựng 

Tóm lược

Lời cảm ơn

Danh mục bảng biểu

Danh mục từ viết tắt

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan

3. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ của nghiên cứu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1.1 Khái niệm Hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

1.2 Đặc điểm của hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

1.2.1 Thứ nhất, hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công xây dựng có kết quả vật thể hóa, mang tính đơn chiếc và có giá trị kinh tế cao

1.2.2 Thứ hai, việc thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu thi công diển ra trong một khoản thời gian dài và chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết

1.2.3 Thứ ba, việc thực hiện nghĩa vụ thi công của nhà thầu chịu sự giám sát của tư vấn giám sát

1.3 Vai trò của hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng trong nền kinh tế

1.4 Cơ sở ban hành và nội dung pháp luật Hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng 

1.4.1 Cơ sở về chính trị

1.4.2 Cơ sở về kinh tế

1.4.3 Cơ sở về xã hội

1.5 Nguyên tắc về pháp luật hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

1.5.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

1.5.2 Nguyên tắc thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

Xem thêm: Bài mẫu pháp luật Việt Nam về khuyến mại thực trạng áp dụng và những vấn đề đặt ra

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÁCH VIỆT

2.1 Những quy định về hình thức hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

2.1.1 Quy định về kết cấu chung của hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

2.1.2 Quy định về hình thức của hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

2.2 Các quy định về một số nội dung của hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

2.2.1 Các quy định pháp luật về chủ thể giao kết hợp đồng

2.2.2 Điều khoản về dịch vụ và chất lượng của dịch vụ

2.2.3 Điều khoản về cung ứng phương thức dịch vụ, nội dung và khối lượng công việc thực hiện

2.2.4 Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng

2.2.5 Điều khoản giải quyết tranh chấp hợp đồng

2.2.6 Điều khoản về giá và điều chỉnh hợp đồng, tạm ứng, nghiệm thu, vấn đề thanh toán hợp đồng

2.3 Thực trạng thực hiện các quy phạm pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng tại Công ty CP Tập Đoàn Bách Việt

2.3.1 Thực tiễn áp dụng các quy phạm pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng tại Công ty CP Tập Đoàn Bách Việt

2.3.2 Đánh giá chung về thực trạng áp dụng các quy phạm pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng tại Công ty CP Tập Đoàn Bách Việt

2.4 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu

Xem thêm: Dịch vụ xin dấu mộc xác nhận thực tập cho sinh viên ngành luật kinh tế

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1 Quan điểm hoàn thiện hệ thống pháp luật về hợp đồng ung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

3.1.1 Đảm bảo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước

3.1.2 Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hợp đồng phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật áp dụng quan hệ hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng 

3.1.3 Đảm bảo những đặc thù của hoạt động cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

3.2 Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận ngành Luật Kinh Tế với đề tài  Pháp Luật Về Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Thi Công Công Trình Xây Dựng các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành luật nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết luận văn thạc sĩ trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG