Bài mẫu khóa luận quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn áp dụng tại VNPT

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật bài mẫu khóa luận với đề tài quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn áp dụng tại VNPT. Hy vọng bài chia sẻ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình viết khóa luận, báo cáo, tiểu luận.

Ngày đăng: 26-09-2022

77 lượt xem

Đề cương chi tiết Bài mẫu khóa luận quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn áp dụng tại VNPT

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 

MỞ ĐẦU
Dẫn nhập 
Sơ lược về lịch sử phát triển của viễn thông
Các khái niệm, thuật ngữ 

Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

1.1. Mô hình tổng quát mạng-dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ viễn thông
1.1.1. Mô hình tổng quát mạng-dịch vụ viễn thông
1.1.2. Hiểu về chất lượng dịch vụ viễn thông
1.2. Mạng-dịch vụ điện thoại di động
1.2.1. Mô hình cung cấp dịch vụ điện thoại di động 
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ điện thoại di động 
1.3. Mạng-dịch vụ truy nhập Internet cáp quang
1.3.1. Mô hình mạng-dịch vụ truy nhập Internet cáp quang 
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ internet cáp quang
1.4. Quy định chung liên quan đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông 
1.4.1. Gia nhập thị trường viễn thông
1.4.2. Kết nối giữa các doanh nghiệp viễn thông 
1.4.3. Quy định về hợp đồng cung cấp dịch vụ 
1.4.4. Đảm bảo cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
1.4.5. Quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn về kỹ thuật và chất lượng viễn thông
1.4.6. Xử lý vi phạm quy định đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông 
1.5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng dịch vụ điện thoại di động trên mạng viễn thông cố định mặt đất
1.5.1. Nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 
1.5.2. Một số quy định quan trọng
1.6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng dịch vụ truy cập internet cáp quang 
1.6.1. Nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất 
1.6.2. Một số quy định quan trọng

Chương 2 THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI VNPT HẢI PHÒNG 

2.1. Giới thiệu về VNPT và VNPT Hải Phòng
2.2. Hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước về chất lượng dịch vụ
2.2.1. Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông
2.2.2. Báo cáo và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ
2.2.3. Tự kiểm tra chất lượng dịch vụ
2.2.4. Tự giám sát chất lượng dịch vụ 
2.3. Hoạt động đảm bảo chất lượng dịch vụ theo thỏa thuận mức độ dịch vụ với khách hàng 
2.4. Các hoạt động khác về đảm bảo chất lượng dịch vụ 
2.4.1. Quản trị chất lượng dịch vụ theo các chỉ số cảm nhận dịch vụ của khách hàng 
2.4.2. Quản trị chất lượng dịch vụ với trải nghiệm khách hàng 

Chương 3 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP KHÁC NHẰM ĐẢM BẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI VNPT HẢI PHÒNG 

3.1. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông
3.1.1. Sự phù hợp với thực tiễn sử dụng của người sử dụng dịch vụ
3.1.2. Sự phù hợp với thực tiễn hoạt động cung cấp và đảm bảo chất lượng dịch vụ giữa doanh nghiệp viễn thông và khách hàng
3.1.3. Xử lý vi phạm khi doanh nghiệp viễn thông không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
3.2. Đề xuất bổ sung quy định của Luật viễn thông 
3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại VNPT Hải Phòng
3.3.1. Giải pháp đối với chất lượng dịch vụ di động 
3.3.2. Giải pháp đối với chất lượng dịch vụ internet cáp quang

KẾT LUẬN

Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Luật với đề tài quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn áp dụng tại VNPT Hải Phòng các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành luật nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG