Bài mẫu pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - thực tiễn thực hiện tại công ty Diesel Sông Công

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành Luật Kinh Tế bài báo cáo khóa luận với đề tài Pháp Luật Về Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí - Thực Tiễn Thực Hiện Tại Công ty Diesel Sông Công. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên ngành luật nói chung và ngành luật kinh tế nói riêng trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo.

Ngày đăng: 04-05-2023

379 lượt xem

Đề cương chi tiết khóa luận Luật đề tài Pháp Luật Về Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí - Thực Tiễn Thực Hiện Tại Công ty Diesel Sông Công

Tóm lược 

Lời cảm ơn 
Danh mục từ viết tắt 
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận 
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 
3. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Mục tiêu nghiên cứu
3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu 
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 
1. Khái quát chung về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 
1.1. Khái niệm, đặc điểm cơ bản của môi trường không khí và ô nhiễm môi trường không khí
1.2. Khái niệm, đặc điểm cơ bản của kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
1.3. Vai trò của hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
2. Khái quát chung về pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
2.1. Khái niệm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
2.2. Cơ sở ban hành pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 
2.3. Nội dung pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 
2.4. Vai trò của pháp luật trong hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay 
3. Nguyên tắc của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
3.1. Nguyên tắc bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành
3.2. Nguyên tắc bảo đảm phát triển bền vững
3.3. Nguyên tắc kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại nguồn
3.4. Nguyên tắc ưu tiên sử dụng công cụ kinh tế trong kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
3.5. Nguyên tắc xã hội hóa các hoạt động bảo vệ môi trường không khí
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
1. Tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 
1.1. Tổng quan tình hình của pháp luật quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường không  khí
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
2. Thực trạng pháp luật điều chỉnh vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 
2.1. Thực trạng pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường không khí.
2.2. Thực trạng pháp luật về phòng ngừa, dự báo ô nhiễm môi trường không khí 
2.3. Thực trạng pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường không khí
2.4. Thực trạng pháp luật về thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và khắc phục ô nhiễm môi trường không khí
2.5. Thực trạng về xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường không khí
3. Thực trạng thực hiện các qui phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 
3.1. Thực trạng thực hiện pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường không khí
3.2. Thực trạng thực hiện các quy định về phòng ngừa, dự báo ô nhiễm môi trường không khí
3.3. Thực trạng thực hiện pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường không khí
3.4. Thực trạng thực hiện pháp luật thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và khắc phục ô nhiễm môi trường không khí
3.5. Thực trạng thực hiện pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường không khí 
3.6. Thực trạng thực hiện các qui phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại công ty TNHH một thành viên Diesel Sông Công
4. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP (KIẾN NGHỊ) HOÀN THIỆN (HOẶC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG) PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận ngành Luật Kinh Tế với đề tài   Pháp Luật Về Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí - Thực Tiễn Thực Hiện Tại Công ty Diesel Sông Công các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành luật kinh tế nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết luận văn thạc sĩ trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG