Bài mẫu giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến tại công ty du lịch

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên bài khóa luận tốt nghiệp marketing giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến tại công ty du lịch. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo của mảng Marketing của công ty du lịch.

Ngày đăng: 06-11-2022

296 lượt xem

Đề cương chi tiết khóa luận Marketing đề tài giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến tại công ty du lịch 

PHẦN MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 
2. CÁC MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
3. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU 
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
4.1 Phương pháp xử lý dữ liệu 
5. NỘI DUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN MARKETING TRỰC TUYẾN
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
1.1.1 Marketing
1.1.2 Marketing trực tuyến
1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN
1.2.1 Đặc điểm của Marketing trực tuyến
1.2.2 Phân biệt giữa marketing trực tuyến và marketing truyền thống 
1.2.3 Ưu và nhược điểm của marketing trực tuyến
1.2.4 Các hình thức marketing trực tuyến

XEM THÊM: Nội dung chiến lược của Marketing du lịch

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HẠ LONG
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HẠ LONG
2.1.1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 
2.1.3 Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh
2.1.4 Wedsite của Công ty
2.1.5 Cơ cấu, tổ chức bộ máy Công ty
2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây
2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HẠ LONG
2.2.1 Môi trường vĩ mô
2.2.2 Môi trường vi mô
2.2.3 Môi trường bên trong
2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HẠ LONG
 

Xem thêm: DỊCH VỤ XÁC NHẬN THỰC TẬP NGÀNH DU LỊCH

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HẠ LONG
3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN
3.1.1. Những kết quả đạt được 
3.1.2. Một số tồn tại cần giải quyết 
3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại
3.2.1. Dự báo tình hình trong thời gian tới
3.2.2. Định hướng giải quyết nhằm phát triển Công ty 
3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HẠ LONG
PHẦN KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Marketing với đề tài giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến tại công ty du lịch các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành marketing nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG