Bài mẫu khóa luận marketing đề tài hoàn thiện công tác marketing tại công ty cổ phần quảng cáo và xây lắp Hải Phòng

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên bài khóa luận tốt nghiệp marketing về đề tài hoàn thiện công tác marketing tại công ty cổ phần quảng cáo và xây lắp Hải Phòng. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo của mảng Marketing của công ty quảng cáo và xây lắp.

Ngày đăng: 23-09-2022

103 lượt xem

Đề Cương chi tiết Bài mẫu khóa luận marketing đề tài hoàn thiện công tác marketing tại công ty cổ phần quảng cáo và xây lắp Hải Phòng

CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Tổng quan về Marketing
1.1.1. Khái niệm về Marketing
1.1.2. Mục tiêu và chức năng của Marketing
1.1.2.1.Mục tiêu của Marketing
1.1.2.2.Chức năng của Marketing
1.2.Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.2.1. Các khái niệm thị trường
1.2.1.1. Thị trường
1.2.1.2. Phân khúc thị trường
1.2.1.3 Thị trường mục tiêu
1.2.2. Phân khúc thị trường
1.2.3. Xác định thị trường mục tiêu
1.3.Hoạt động Marketing
1.3.1. Về sản phẩm
1.3.1.1.Định nghĩa
1.3.1.2. Phân loại sản phẩm
1.3.1.3. Chu kỳ sống của sản phẩm
1.3.1.4.Các hoạt động chủ yếu của sản phẩm
1.3 Về Giá
1.3.2.1. Khái niệm về giá
1.3.2.2. Tầm quan trọng của giá
1.3.2.3. Các phương pháp định giá
1.3.2.4. Các chiến lược giá cả.
1.3.3. Về hoạt động phân phối
1.3.3.1. Khái niệm về phân phối
1.3.3.2. Tầm quan trọng của phân phối trong hoạt động Marketing
1.3.3.3. Kênh phân phối
1.3.3.4. Quyết định về hoạt động phân phối
1.3.4. Hoạt động chiêu thị
1.3.4.1. Khái niệm chiêu thị
1.3.4.2. Công cụ chiêu thị
1.3.4.3. Mục đích chiêu thị
1.3.4.4. Các hoạt động chiêu thị
1.3.5 Quy trình dịch vụ
1.3.5.1 Khái niệm
1.3.5.2 Quá trình dịch vụ của marketing dịch vụ
1.3.6 Con người
1.3.6.1 Vai trò của con người trong dịch vụ
1.3.6.2 Vị trí của con người trong cung ứng dịch vụ
1.3.7 Môi trường vật chất
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng marketing
1.4.1 Nhóm yếu tố bên ngoài
1.4.2 Nhóm yếu tố bên trong

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ XÂY LẮP HẢI PHÒNG

2.1 Giới thiệu về công ty Cổ phần Quảng Cáo và Xây lắp Hải Phòng
2.1.1 Thông tin chung về công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng
2.2. Thực trạng hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng
2.2.1 Sản phẩm
2.2.2. Giá cả
2.2.3 Kênh phân phối
2.2.4 Xúc tiến hỗn hợp
2.2.5. Con người
2.2.6. Quy trình dịch vụ
2.2.7 Môi trường vật chất
2.3. Đánh giá hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng
2.3.1 Những mặt đạt được
2.3.2 Những mặt hạn chế

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ XÂY LẮP HẢI PHÒNG

3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng trong giai đoạn tới
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác Marketing tại Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng
3.2.1 Giải pháp tăng cường xúc tiến hỗn hợp
3.2.2 Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng kết hợp với sử dụng công cụ thẻ tích điểm
3.2.3 Giải pháp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ nhân viên phòng kinh doanh và nhân viên bán hàng trực tiếp

KẾT LUẬN

Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Marketing với đề tài hoàn thiện công tác marketing tại công ty cổ phần quảng cáo và xây lắp Hải Phòng các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành marketing nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG