Bài mẫu khóa luận marketing đề tài hoạt động marketing của công ty TNHH đầu tư phát triển nội thất Hưng Thịnh

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên bài khóa luận tốt nghiệp marketing về đề tài hoạt động marketing của công ty TNHH đầu tư phát triển nội thất Hưng Thịnh. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo của mảng Marketing của công ty nội thất

Ngày đăng: 22-09-2022

302 lượt xem

Đề Cương chi tiết Bài mẫu khóa luận marketing đề tài hoạt động marketing của công ty TNHH đầu tư phát triển nội thất Hưng Thịnh

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Cơ sở lý luận về Marketing và Marketing - Mix
1.1.1. Khái niệm về Marketing
1.1.2. Khái niệm về Marketing-Mix
1.1.3 Chức năng và vai trò của Marketing trong kinh doanh 
1.2. Ý nghĩa 5 bước trong marketing. 5 bước chủ đạo trong quy trình marketing research
1.3 Chiến lược S-T-P
1.4 Chiến lược Marketing – Mix
1.4.1 Định nghĩa: 
1.4.2. Bốn thành phần (hay cơ cấu) của Marketing hỗn hợp
1.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing-mix trong doanh nghiệp
1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing trong doanh nghiệp
1.6.1 Môi trường marketing vi mô 
1.6.2 Môi trường marketing vĩ mô

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NỘI THẤT HƯNG THỊNH 

2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NỘI THẤT HƯNG THỊNH 
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh của công ty
2.1.2.1 Chức năng nhiệm vụ của công ty 
2.1.2.2. Đặc điểm hoạt dộng sản xuất – kinh doanh của công ty. 
2.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ SX- KD sản phẩm của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động của công ty TNHH đầu tư phát triển nội thất Hưng Thịnh
2.2. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG, NGÀNH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH
2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.1.1 Một số kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty trong 3 năm qua
2.2.2 Đặc điểm ngành hàng, thị trường, khách hàng của công ty
2.2.2.1. Đặc điểm ngành hàng đồ gỗ nội thất
2.2.2.2. Thị trường trọng điểm của Công ty TNHH đầu tư phát triển nội thất Hưng Thịnh. 
2.2.2.3. Thị trường trọng điểm của Công ty TNHH đầu tư phát triển nội thất Hưng Thịnh 
2.3. NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NỘI THẤT HƯNG THỊNH 
2.3.1 Ảnh hưởng các nhân tố môi trường Marketing tới các hoạt động của công ty 
2.3.1.1. Sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty
2.3.1.2. Sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vi mô đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty
2.3.2. Phân tích chiến lược Marketing-Mix 4P của công ty 
2.3.3. Đánh giá chung về hiệu quả Marketing-Mix tại công ty 

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NỘI THẤT HƯNG THỊNH 

3.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, Marketing và những vấn đề đặt ra
3.2. Đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra với công ty
KẾT LUẬN
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Marketing với đề tài hoạt động marketing của công ty TNHH đầu tư phát triển nội thất Hưng Thịnh các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành marketing nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG