Bài mẫu khóa luận tốt nghiệm marketing đề tài phát triển dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số digital marketing của công ty truyền thông

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên bài khóa luận tốt nghiệp marketing về đề tài phát triển dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số digital marketing của công ty truyền thông. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo.

Ngày đăng: 21-07-2022

195 lượt xem

Đề cương chi tiết Bài mẫu khóa luận tốt nghiệm marketing đề tài phát triển dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số digital marketing của công ty truyền thông

PHẦN MỞ ĐẦU 
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
3. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
3.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
3.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
6. KẾT CẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ 
1.1.1. KHÁI NIỆM VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
1.1.2. KHÁI NIỆM VỀ DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ (DIGITAL MARKETING)
1.1.3. KHÁI NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ 
1.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ
1.2.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ 
1.2.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ
1.2.2.1. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ VỀ QUY MÔ 
1.2.2.2. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ VỀ CHẤT LƯỢNG
1.2.2.3. CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ 
1.2.3. NGUYÊN TẮC VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ
1.2.3.1. NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ 
1.2.3.2. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ 
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ (DIGITAL
MARKETING) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1 (MEDIA ONE) 
2.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1
2.1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ 
2.1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1 GIAI ĐOẠN 2018 – THÁNG 6/2021 
2.1.2.1. CÁC NHÂN TỐ KHÁCH QUAN 
2.1.2.2. CÁC NHÂN TỐ CHỦ QUAN
2.1.3. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ 
2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ
THUẬT SỐ GIAI ĐOẠN 2018 – THÁNG 6/2021
2.2.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ VỀ QUY MÔ 
2.2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ VỀ CHẤT LƯỢNG
2.2.3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
2.3. CÁC KẾT LUẬN VỀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1
2.3.1. THÀNH CÔNG 
2.3.2. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ (DIGITAL MARKETING) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1 (MEDIA ONE) 
3.1. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA
CÔNG TY CỐ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1 (MEDIA ONE) ĐẾN NĂM 2030
3.1.1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1 (MEDIA ONE) ĐẾN NĂM 2030
3.1.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1 (MEDIA ONE) ĐẾN NĂM 2030
3.2. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1 (MEDIA ONE)
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1 (MEDIA ONE)
3.4. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Marketing với đề tài phát triển dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số digital marketing của công ty truyền thông các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành marketing nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG