Bài mẫu phát triển hoạt động truyền thông qua mạng xã hội Facebook cho các sản phẩm của công ty thời trang

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên bài khóa luận tốt nghiệp marketing phát triển hoạt động truyền thông qua mạng xã hội Facebook cho các sản phẩm của công ty thời trang. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo của mảng Marketing của công ty thời trang

Ngày đăng: 02-11-2022

302 lượt xem

Đề cương chi tiết khóa luận Marketing đề tài phát triển hoạt động truyền thông qua mạng xã hội Facebook cho các sản phẩm của công ty thời trang

PHẦN MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 
2. CÁC MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
3. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU 
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
4.1 Phương pháp xử lý dữ liệu 
5. NỘI DUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 
1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
1.1.1 Khái niệm chung
1.1.2 Khái niệm truyền thông mạng xã hội của doanh nghiệp
1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 
1.2.1 Đặc điểm và vai trò của truyền thông mạng xã hội
1.2.2 Các phương tiện truyền thông mạng xã hội 
1.2.3 Các hình thức truyền thông mạng xã hội
1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động truyền thông mạng xã hội của doanh nghiệp 
1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông mạng xã hội của doanh nghiệp 
1.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
1.3.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới 
1.3.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LIVEEVIL 
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LIVEEVIL
2.1.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Thời trang Lievevil 
2.1.2 Quá trình hình thành và các lĩnh vực hoạt động của Công ty 
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4 Các đối thủ cạnh tranh và các đối tác tiềm năng của doanh nghiệp
2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LIVEEVIL
2.2.1 Chiến lược sử dụng mạng xã hội trong hoạt động truyền thông của Công ty TNHH Thời trang Liveevil
2.2.2 Thực trạng hoạt động truyền thông mạng xã hội của Công ty TNHH Thời trang Liveevil
2.2.3 Đo lường hoạt động truyền thông mạng xã hội của Công ty TNHH Thời trang Liveevil
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LIVEEVIL 
3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU 
3.1.1. Những kết quả đạt được 
3.1.2. Một số tồn tại cần giải quyết 
3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại
3.1.4. Những hạn chế của nghiên cứu và vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo
3.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LIVEEVIL
3.2.1 Dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới
3.2.2 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Thời trang Liveevil
3.3 CÁC ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TY 
3.3.1. Các đề xuất kiến nghị đối với nhà nước và các tổ chức liên quan 
3.3.2. Các đề xuất đối với Công ty TNHH Thời trang Liveevil
PHẦN KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Marketing với đề tài phát triển hoạt động truyền thông qua mạng xã hội Facebook cho các sản phẩm của công ty thời trang các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành marketing nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG