Cách làm báo cáo điểm cao tín dụng ngân hàng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng

Nhận Viết bài xin chia sẻ Cách làm báo cáo điểm cao tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng dùng trong các bài báo cáo thực tập, khóa luận, tiểu luận phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm bài về tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng. Hy vọng mẫu bài dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Ngày đăng: 05-05-2023

246 lượt xem

LỜI MỞ ĐẦU BÀI TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI BÀI TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, bên cạnh các ngành kinh tế khác thì ngành ngân hàng luôn mang đến nhiều thành công, góp phần thúc đẩy nền kinh tế. Trong đó hoạt động tín dụng tại ngân hàng vẫn giữ vai trò quyết định và quan trọng, nhằm đáp ứng kịp thời vốn đầu tư cho người dân và các tổ chức kinh tế để tiến hành mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất tạo ra nhiều sản phẩm mang đến cho xã hội.
Đối với tất cả những ngân hàng ở Việt Nam nói chung đều là trung gian tài chính cung cấp nguồn vốn hiệu quả nhất, riêng Ngân hàng Việt Nam thương tín trong nhiều năm qua cũng đã góp phần không nhỏ vào việc cung cấp nguồn vốn để tạo ra dòng tiền cung ứng thúc đẩy kinh tế phát triển.
Ngân hàng ra đời với nhiều mục đích khác nhau nhưng mục đích quan trọng vẫn là sự cung ứng nguồn vốn và phân phối nguồn vốn hiệu quả. Tuy nhiên để mang đến nguồn vốn hiệu quả nhất cho người dân góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, vừa đảm bảo thực hiện tốt chủ trương quy định của nhà nước, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế của Ngân hàng. Vì thế cần có những giải pháp thích ứng phù hợp như hoạt động tín dụng vừa mang đến lợi ích cho người dân vừa giúp cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Với những điều trên cho tôi đã thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động tín dụng tại ngân vì thế tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Việt Nam thương tín – PGD Nguyễn Tất Thành”
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU BÀI TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
2.1. Mục tiêu chung:
Phân tích hoạt động tín dụng của khách hàng cá nhân tại Vietbank – Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2016 – 2018 và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
– Dựa trên các con số thực tiễn tại ngân hàng qua các giai đoạn 2016 – 2018 về tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận, doanh số vay nợ, nợ xấu,… để phân tích tình hình hoạt động tín dụng của khách hàng cá nhân tại Vietbank – PGD Nguyễn Tất Thành.
– Phân tích một số chỉ tiêu và đưa ra thuận lợi, khó khăn trong hoạt động tín dụng tại Vietbank – PGD Nguyễn Tất Thành.
– Đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng của khách hàng cá nhân tại Vietbank – PGD Nguyễn Tất Thành.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊM CỨU CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
3.1. Đối tượng nghiêm cứu:
– Tình hình cho vay vốn tại ngân hàng
– Các báo cáo tài chính: báo cáo kết quả kinh doanh, một số tỷ số tài chính,…
– Các tài liệu liên quan khác mà ngân hàng cung cấp.
3.2. Phạm vi nghiêm cứu:
– Phạm vi không gian: đề tài được thực hiện tại phòng kinh doanh Vietbank – PGD Nguyễn Tất Thành.
– Phạm vi thời gian: trong thời gian thực tập từ ngày 14/01/2019 đến 06/04/2019 và số liệu được sử dụng trong đề tài từ giai đoạn 2016 – 2018.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BÀI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Các phương pháp được sử dụng trong bài báo cáo thực tập:
– Phương pháp thu thập số kiệu thực tế từ đơn vị thực tập.
– Phân tích số liệu trên dựa trên các phương pháp thống kê, mô tả, so sánh, tỷ trọng,…
– Quan sát, tìm hiểu, tham khảo ý kiến từ cán bộ ngân hàng.
– Tham khảo trang mạng, sách báo,….
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI BÁO CÁO CHO VAY TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Nhận xét của đơn vị thực tập
Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
Mục lục
Danh mục các kí hiệu và chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các biểu đồ
Lời mở đầu
1.Lí do chọn đề tài
2.Mục tiêu nghiêm cứu
2.1.Mục tiêu chung.
2.2.Mục tiêu cụ thể
3.Đối tượng và phạm vi nghiêm cứu
3.1.Đối tượng nghiêm cứu
3.2.Phạm vi nghiêm cứu
4.Phương pháp nghiêm cứu
Chương 1.Giới thiệu đơn vị thực tập
1.1.Tổng quan về Vietbank
1.2.Tổng quan về Vietbank – PGD Nguyễn Tất Thành
1.2.1.Vài nét sơ lược về Vietbank – PGD Nguyễn Tất Thành
1.2.2.Cơ cấu tổ chức
1.3.Các sản phẩm kinh doanh chính
1.4.Thuận lợi và khó khăn của Vietbank – PGD Nguyễn Tất Thành
1.4.1.Thuận lợi
1.4.2.Khó khăn
1.5.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gần nhất
1.5.1.Doanh thu
1.5.2.Chi phí
1.5.3.Lợi nhuận trước thuế
Chương 2.Phân tích hoạt động tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Vietbank – PGD Nguyễn Tất Thành
2.1.Tình hình nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn năm 2016 – 2018
2.1.1.Tình hình nguồn vốn
2.1.2.Tình hình sử dụng nguồn vốn
2.2.Quy trình cấp tín dụng tại ngân hàng Vietbank
2.3.Các sản phẩm tín dụng của khách hàng cá nhân
2.3.1.Vay cầm cố thẻ tiết kiệm
2.3.2.Vay mua nhà dự án
2.3.3.Vay mua ô tô
2.3.4.Vay phục vụ nhu cầu đời sống coTSBĐ
2.3.5.Vay tiêu dùng tín chấp
2.3.6.Vay đầu tư sản xuất kinh doanh
2.4.Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân giai đoạn 2016 – 2018
2.4.1.Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
2.4.2.Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân
2.4.3.Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.4.4.Nợ quá hạn cho vay của khách hàng cá nhân
2.5.Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tín dụng cá nhân
2.6.Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tín dụng cá nhân
2.6.1.Thuận lợi
2.6.2.Khó khăn
Chương 3.Một số giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng
3.1.Biện pháp tăng trưởng hoạt động tín dụng
3.2.Biện pháp xử lí các khoản nợ quá hạn
3.3.Nâng cao chất lượng nghiệp vụ nhân viên tín dụng
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Trên đây là những chia sẻ mà Nhóm Nhận Viết Bài về Cách làm báo cáo điểm cao tín dụng ngân hàng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng được trong quá trình tư vấn chọn đề tài và dịch vụ viết thuê khóa luận, báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng. Nên trong quá trình chọn đề tài hoặc viết báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp gặp khó khăn hay vướng mắc gì thì cứ inbox Nhóm Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể hơn nhé.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG