KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • Ưu nhược điểm của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

  08-05-2023 // 424 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh bài viết về Ưu nhược điểm của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hy vọng bài viết sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu viết báo cáo khóa luận, thực tập, tiểu luận,....

  Chi tiết →

 • Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty

  08-05-2023 // 264 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên mẫu bài Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty. Hy vọng bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên tìm kiếm tài liệu trong quá trình viết bài khóa luận, báo cáo thực tập, tiểu luận,....

  Chi tiết →

 • Bài mẫu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thời trang - mỹ phẩm

  05-05-2023 // 230 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận ngành quản trị kinh doanh, ngành kinh tế với đề tài nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thời trang - mỹ phẩm. Hy vọng, bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh đang tìm tài liệu để viết báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận,....

  Chi tiết →

 • Lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp

  04-05-2023 // 290 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh nói riêng và các bạn sinh viên phần kinh tế nói chung phần Lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình viết báo cáo

  Chi tiết →

 • Bài mẫu phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty du lịch

  04-05-2023 // 285 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận ngành quản trị kinh doanh với đề tài Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty du lịch. Hy vọng, bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh đang tìm tài liệu để viết báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận,....

  Chi tiết →

 • Bài mẫu khóa luận QTKD quản trị hoạt động bán hàng của Công ty TNHH DV & TM Mesa

  04-04-2023 // 239 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận ngành quản trị kinh doanh với đề tài quản trị hoạt động bán hàng của Công ty TNHH DV&TM Mesa. Hy vọng, bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh đang tìm tài liệu để viết báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận,....

  Chi tiết →

 • Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp QTKD đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xây dựng

  04-04-2023 // 247 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận ngành quản trị kinh doanh với đề tài đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xây dựng Chánh Nghĩa. Hy vọng, bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh đang tìm tài liệu để viết báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận,....

  Chi tiết →

 • Bài mẫu giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến tại công ty du lịch

  06-11-2022 // 504 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên bài khóa luận tốt nghiệp marketing giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến tại công ty du lịch. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo của mảng Marketing của công ty du lịch.

  Chi tiết →

 • Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của học viên

  03-11-2022 // 544 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh nói riêng và các bạn sinh viên phần kinh tế nói chung phần Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của học viên. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình viết báo cáo

  Chi tiết →

 • Cơ sở lý luận về định vị thương hiệu của sản phẩm

  02-11-2022 // 579 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh nói riêng và các bạn sinh viên phần kinh tế nói chung phần Cơ sở lý luận về định vị thương hiệu của sản phẩm. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình viết báo cáo

  Chi tiết →

 • Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự trong công ty

  02-11-2022 // 604 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh nói riêng và các bạn sinh viên phần kinh tế nói chung phần Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự trong công ty. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình viết lời mở đầu báo cáo thực tập mảng nhân sự.

  Chi tiết →

 • Bài mẫu báo cáo tốt nghiệp nâng cao hoạt động bán hàng tại công ty bao bì

  02-11-2022 // 721 lượt xem

  Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn bài mẫu báo cáo tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh với đề tài nâng cao hoạt động bán hàng tại công ty bao bì, hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn bạn sinh viên đang trong quá trình viết báo cáo tốt nghiệp, báo cáo thực tập, tiểu luận môn học,....

  Chi tiết →

FANPAGE

BLOG