Bài mẫu khóa luận QTKD đánh giá công tác quản lý tiền lương đối với công nhân lao động tại công ty sản xuất giầy

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên bài mẫu khóa luận quản trị kinh doanh đánh giá công tác quản lý tiền lương đối với công nhân lao động tại công ty sản xuất giầy. Hy vọng bài viết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên chuẩn bị viết khóa luận.

Ngày đăng: 20-07-2022

239 lượt xem

Đề cương chi tiết bài mẫu khóa luận QTKD đánh giá công tác quản lý tiền lương đối với công nhân lao động tại công ty sản xuất giầy

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC SƠ ĐỒ
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài: 
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Các bước tiến hành nghiên cứu: 
4.2. Phương pháp thu thập số liệu: 
4.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu: 
5. Kết cấu đề tài 
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những lý luận chung về tiền lương 
1.1.1. Các khái niệm về tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp lương
1.1.1.1. Khái niệm tiền lương 
1.1.1.2. Quy chế trả lương
1.1.1.3. Các khoản trích theo lương 
1.1.2. Chức năng của tiền lương
1.2. Khái niệm quản lý tiền lương và một số vấn đề cần khắc phục quản lý tiền lương
1.2.1. Khái niệm về quản lý tiền lương 
1.2.2. Những yêu cầu cơ bản trong quản lý tiền lương 
1.2.3. Những nguyên tắc cơ bản trong quản lý tiền lương 
1.2.4. Các yếu tố chi phối quản lý tiền lương
1.2.5. Ý nghĩa công tác quản lý tiền lương
1.3. Các hình thức trả lương 
1.3.1. Trả lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) 
1.3.2. Trả lương khoán 
1.3.3. Trả lương theo sản phẩm 
1.4. Quỹ tiền lương
1.5. Một số nghiên cứu liên quan đến vấn đề quản lý tiền lương 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CTCP DA GIẦY HUẾ
2.1. Tổng quan về CTCP Da Giầy Huế
2.1.1. Những thông tin chung
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 
2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4. Tình hình lao động của công ty trong 3 năm 2015 – 2017
2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015 – 2017 
2.2. Thực trạng công tác quản lý tiền lương tại CTCP Da Giầy Huế 
2.2.1. Quan điểm tiền lương tại công ty 
2.2.2. Quy chế quản lý tiền lương tại công ty 
2.2.3. Hình thức trả lương của công ty
2.2.4. Thang bảng lương công ty đang áp dụng 
2.2.5. Các khoản phụ cấp lương đang được áp dụng tại công ty
2.2.6. Thanh toán lương
2.2.7. Tiêu chuẩn đánh giá hàng tháng
2.2.8. Một số chế độ liên quan đến tiền lương 
2.2.9. Quy chế xếp lương, nâng lương 
2.2.10. Quỹ tiền thưởng của công ty 
2.2.11. Quỹ tiền lương công ty
2.3. Đánh giá của công nhân lao động về công tác quản lý tiền lương tại CTCP Da Giầy Huế
2.3.1. Tổng quan về mẫu nghiên cứu 
2.3.2. Kiểm định thang đo bằng Hệ số Cronbach’s Alpha
2.3.3. Kiểm định phân phối chuẩn của các biến
2.3.4. Đánh giá của công nhân lao động về công tác quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần Da Giầy Huế 
2.3.4.1. Đánh giá của công nhân lao động về mức lương và thanh toán lương
2.3.4.2. Đánh giá của công nhân lao động về các khoản phụ cấp lương
2.3.4.3. Đánh giá của công nhân lao động về tính công khai, minh bạch 
2.3.4.4. Đánh giá chung về sự hài lòng của công nhân lao động về công tác quản lý tiền lương
2.3.5. Sự khác biệt của các yếu tố giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và số năm làm việc trong việc đánh giá công tác quản lý tiền lương
2.3.5.1. Kiểm định mối liên hệ giữa giới tính với các yếu tố trong việc đánh giá công tác quản lý tiền lương
2.3.5.2. Kiểm định mối liên hệ giữa độ tuổi, trình độ học vấn, số năm làm việc với các
yếu tố trong việc đánh giá công tác quản lý tiền lương 
2.4. Nhận xét chung của công nhân lao động tại CTCP Da Giầy Huế 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CTCP DA GIẦY HUẾ 
3.1. Phương hướng phát triển của công ty
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại CTCP Da Giầy Huế 
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả tiền lương 
3.2.2. Giải pháp nâng cao phụ cấp lương 
3.2.3. Giải pháp nâng cao tính công khai, minh bạch 
3.2.4. Đánh giá thứ tự ưu tiên
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị 
2.1. Đối với nhà nước 
2.2. Đối với CTCP Da Giầy Huế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh với đề tài Đánh giá công tác quản lý tiền lương đối với công nhân lao động tại công ty sản xuất giầy các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG