Bài mẫu khóa luận QTKD đào tạo nhân viên kinh doanh công ty tnhh thương mại JTRUE

Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận ngành quản trị kinh doanh với đề tài Đào tạo nhân viên kinh doanh công ty tnhh thương mại JTRUE. Hy vọng, bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh đang tìm tài liệu để viết báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận,....

Ngày đăng: 23-09-2022

131 lượt xem

Đề cương chi tiết khóa luận QTKD đào tạo nhân viên kinh doanh công ty tnhh thương mại JTRUE

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH, CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1 Khái niệm, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 
1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực
1.2 Khái niệm về nhân viên kinh doanh
1.3 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 
1.3.1 Chức năng của quản trị nhân lực
1.3.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
1.4 Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.4.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nhân lực
1.5 Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
1.5.1 Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
1.5.2 Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.6.1 Các nhân tố khách quan
1.6.2 Các nhân tố chủ quan 
1.7 Các phương pháp đào tạo và phát triển
1.7.1 Đào tạo trong công việc
1.7.1.1 Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn trong công việc
1.7.1.2 Đào tạo theo kiểu học nghề 
1.7.1.3 Kèm cặp và chỉ bảo 
1.7.1.4 Luân chuyển và thuyên chuyển công việc 
1.7.2 Đào tạo ngoài công việc 
1.7.2.1 Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp
1.7.2.2 Cử đi học ở các trường chính quy 
1.7.2.3 Các bài giảng, các hội nghị hoặc hội thảo
1.7.2.4 Đào tạo theo phương thức từ xa 
1.7.2.5 Đào tạo theo kiểu chương trình hóa với sự trợ giúp của máy tính
1.7.2.6 Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm 
1.7.2.7 Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ
1.8 Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực
1.8.1 Xác định nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
1.8.1.1 Xác định và phân tích nhu cầu đào tạo
1.8.1.2 Xác định mục tiêu đào tạo, phát triển của doanh nghiệp 
1.8.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực 
1.8.2.1 Địa điểm của chương trình đào tạo và phát triển 
1.8.2.2 Lựa chọn đối tượng đào tạo
1.8.2.3 Hình thức đào tạo 
1.8.2.4 Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
1.8.3 Lựa chọn giáo viên để đào tạo
1.8.4 Chi phí đào tạo
1.8.5 Triển khai thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.8.6 Thiết lập quy trình đánh giá.

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JTRUE

II. Giới thiệu khái quát công ty TNHH Thương Mại Jtrue 
2.1 Giới thiệu khái quát 
2.2 Qúa trình hình thành và phát triển của CTTNHH Thương Mại Jtrue
2.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Thương Mại Jtrue
2.3.1 Lĩnh vực kinh doanh của công ty 
2.3.2 Nhiệm vụ của công ty
2.4 Cơ cấu tổ chức
2.4.1 Cơ cấu tổ chức của công ty 
2.4.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 
2.4.2.1 Giám đốc
2.4.2.2 Phó giám đốc 
2.4.2.3 Phòng kinh doanh tổng hợp
2.4.2.4 Phòng kế toán - nhân sự 
2.4.2.4 Phòng kỹ thuật
2.5 Phương hướng phát triển của công ty 
2.6 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.7 Tình hình lao động và sử dụng lao động của công ty TNHH Thương Mại Jtrue 
2.7.1 Cơ cấu lao động của công ty 
2.8 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực phòng kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Jtrue
2.8.1 Quan điểm lãnh đạo về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phòng kinh doanh trong công ty
2.8.2 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực phòng kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Jtrue 
2.8.2.1 Thực trạng về công tác đào tạo nhân viên kinh doanh của công ty
2.8.2.2 Sơ đồ quy trình đào tạo của công ty
2.8.3 Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Jtrue 
2.8.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 
2.8.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo
2.8.3.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo 
2.8.3.4 Triển khai thực hiện hoạt động đào tạo và phát triển của phòng nhân sự
 512.9 Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển phòng kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Jtrue
2.9.1 Công tác xác định nhu cầu đào tạo nhân viên kinh doanh 
2.9.2 Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên kinh doanh 
2.9.3 Công tác triển khai thực hiện đào tạo và phát triển phòng kinh doanh 
2.9.4 Công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh
2.9.5 Thành tựu
2.9.6 Hạn chế
2.9.7 Nguyên nhân

CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JTRUE

III. Các định hướng chung của công ty về công tác đào tạo và phát triển
3.1 Mục tiêu đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh của công ty trong thời gian tới
3.1.1 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phòng kinh doanh 
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên kinh doanh công ty TNHH Thương Mại Jtrue
3.2.1 Trong Công ty
3.2.2 Đối với ban lãnh đạo công ty 
3.2.3 Bản thân người nhân viên
3.2.4 Đối với hoạt động của phòng kinh doanh 
3.2.4.1 Thực hiện đào tạo, nâng cao thêm kiến thức, kinh nghiệm về nhân sự cho các cán bộ phòng đào tạo của phòng kinh doanh 
3.2.4.2 Thực hiện tốt công tác tuyển dụng nhân viên kinh doanh mới khi có sự thay đổi về nhân sự 
3.2.4.3 Đào tạo cho nhân viên trúng tuyển
3.2.5 Hoàn thiện chương trình đào tạo 
3.2.5.1 Xác định mục tiêu đào tạo
3.2.5.2 Xác định đối tượng đào tạo 
3.2.5.3 Xây dựng chương trình, lựa chọn phương pháp, lựa chọn giáo viên đào tạo cho các học viên
3.2.6 Kích thích nhân viên chủ động tham gia đào tạo 
3.2.7 Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo sau khóa học
3.2.8 Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo 
3.3 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc để bố trí, sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo. 
3.4 Hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên kinh doanh để duy trì (giữ chân) nguồn nhân lực phòng kinh doanh chất lượng cao để phát triển cho công ty
3.5 Một số giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên kinh doanh công ty TNHH Thương Mại Jtrue 

KẾT LUẬN

Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế với đề tài Đào tạo nhân viên kinh doanh công ty tnhh thương mại JTRUE các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế, ngành quản trị kinh doanh nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG