Bài mẫu khóa luận quản trị kinh doanh giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm organic tại siêu thị

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên bài mẫu khóa luận quản trị kinh doanh giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm organic tại siêu thị. Hy vọng bài viết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên chuẩn bị viết khóa luận.

Ngày đăng: 20-07-2022

277 lượt xem

Đề cương chi tiết Bài mẫu khóa luận quản trị kinh doanh giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm organic tại siêu thị

Lời Cảm Ơn
MỤC LỤC 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
DANH MỤC SƠ ĐỒ 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU 
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2.Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.1.2Mục tiêu cụ thể 
2.2. Câu hỏi nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu 
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
4.1.1. Thiết kế nghiên cứu 
4.1.2. Nguồn thông tin
4.1.2.1. Dữ liệu thứ cấp .
4.1.2.2. Dữ liệu sơ cấp
4.1.3. Phương pháp chọn mẫu 
4.2. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu
5. Kết cấu đề tài 
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN 
1.1.1.Khái niệm tiêu thụ sản phẩm
1.1.2.Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm 
1.1.3.Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 
1.1.4.Chính sách tiêu thụ sản phẩm
1.1.4.1.Chính sách sản phẩm
1.1.4.2.Chính sách giá 
1.1.4.3.Chính sách phân phối 
1.1.4.4.Chính sách hỗ trợ bán hàng 
1.1.5.Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 
1.1.6.Lý thuyết về siêu thị 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CO.OP ORGANIC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CO.OPMART HUẾ
2.1 Tổng quan về công ty TNHH MTV Co.opmart Huế 
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế 
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ 
2.1.3 Các mặt hàng kinh doanh 
2.1.4 Cơ cấu tổ chức 
2.1.5 Khách hàng
2.1.6 Đối thủ cạnh tranh 
2.1.7 Tình hình nhân sự của Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế giai đoạn 2015 -2017 
2.1.8 Tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế giai đoạn 2015-2017 
2.1.9 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế giai đoạn 2015-2017 
2.2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm Co.op Organic tại Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế
2.2.1. Tổng quan về sản phẩm Co.op Organic 
2.2.2. Kênh phân phối sản phẩm Co.op Organic tại siêu thị Co.opmart Huế
2.2.3. Kết quả đánh giá của khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu thụ sản phẩm Co.op Organic tại siêu thị Co.opmart Huế
2.2.3.1 Kết quả nghiên cứu định tính 
2.2.3.2. Kết quả nghiên cứu định lượng 
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU
THỤ SẢN PHẨM CO.OP ORGANIC TẠI CÔNG TY TNHH MTV
CO.OPMART HUẾ
3.1. Phân tích SWOT
3.1.1. Điểm mạnh 
3.1.2. Điểm yếu
3.1.3. Cơ hội 
3.1.4 Thách thức 
3.2.Định hướng cơ bản trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm Co.op Organic tại Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế 
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm Co.op Organic tại siêu thị Co.opmart Huế
3.3.1. Giải pháp về sản phẩm 
3.3.2. Giải pháp về xúc tiến 
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
3.2. Kiến nghị 
3.2.1. Đối với Liên hiệp HTX SaigonCo.op
3.2.2. Đối với Cơ quan Nhà nước
3.3. Hạn chế của đề tài
3.4. Hướng phát triển của đề tài trong tương lai 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢ
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh với đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm organic tại siêu thị các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG