Bài mẫu khóa luận quản trị kinh doanh một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TMDV

Nhận Viết Bài chia sẻ bài mẫu khóa luận quản trị kinh doanh một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty thương mại dịch vụ. Hy vọng bài chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh.

Ngày đăng: 13-07-2022

205 lượt xem

Đề cương chi tiết bài mẫu khóa luận quản trị kinh doanh một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TMDV

LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN  VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Một số vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
1.1.1.1. Nguồn nhân lực
1.1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực
1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
1.1.3.Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực
1.1.4. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
1.1.5.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.2 .Nội dung cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2  Tiến trình họach định
1.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2.Nguồn tuyển dụng
1.2.2.4 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự
1.2.3  Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Phân loại hình thức đào tạo
1.2.3.3. Vai trò của đào tạo
1.2.3.4 Tiến trình đào tạo
1.2.3.5  Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
1.2.4 Lương bổng và đãi ngộ nguồn nhân lực
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.2.Đãi ngộ vật chất
1.2.4.3.Đãi ngộ tinh thần
1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực
1.3.1 Môi trường bên ngòai
1.3.2 Môi trường bên trong
1.4.Tổng quan về nguồn nhân lực ngành
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  CÔNG TY TNHH SAO NAM VIỆT
2.1 Tổng quan về công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
2.1.1.1. Quá trình hình thành
2.1.1.2.Quá trình phát triển
2.1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1.2.1.Nhiệm vụ
2.1.2.2. Quyền hạn
2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức
2.1.3.2.Chức năng của các phòng ban
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm 
2.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
2.2.1. Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
2.2.1.1. Theo giới tính
2.2.1.2. Theo độ tuổi
2.2.1.3. Theo trình độ chuyên môn
2.2.2. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây
2.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.1.Kế hoạch tuyển dụng
2.2.2.2.Phân tích công việc
2.2.2.3.Tiêu chuẩn tuyển dụng
2.2.2.2. Nhu cầu tuyển dụng
2.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
2.2.3.1 Nguồn tuyển dụng
2.2.3.2. Hình thức tuyển dụng
2.2.3.3. Quy trình tuyển dụng
2.2.3.4 Kết quả tuyển dụng
2.2.4.Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Sao Nam Việt
2.2.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.4.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
2.2.4.3 Hình thức đào tạo
2.2.4.4 Số lượng đào tạo
2.2.4.5 Kinh phí đào tạo
2.2.5 Đãi ngộ nhân viên
2.2.5.1 Đãi ngộ tinh thần
2.2.5.2 Đãi ngộ vật chất
2.2.6  Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
2.2.6.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài.
2.2.6.2 Ảnh hưởng của môi trường bên trong
2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Sao Nam Việt
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Nhược điểm
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT
3.1 Phướng hướng phát triển của công ty TNHH Sao Nam Việt trong thời gian tới
3.1.1 Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty
3.1.2.Định hướng công tác quản trị nhân sự trong công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
3.2.1. Giải pháp 1:Hoàn thiện công tác tuyển dụng
3.2.1.1.Đa dạng hóa nguồn cung ứng
3.2.1.2.Hoàn thiện quá trình tuyển dụng
3.2.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển
3.2.2.1. Lý do cần hoàn thiện công tác đào tạo
3.2.2.2.Thực hiện quá trình đào tạo
3.2.3. Giải pháp 3:Hoàn thiện công tác đánh giá và đãi ngộ
3.2.3.1. Hoàn thiện công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc tại công ty
3.2.3.2.Hoàn thiện công tác trả lương, thưởng của công ty
3.3  Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị đối với công ty
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trên đây là đề cương chi tiết của đề tài Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty thương mại dịch vụ các bạn cần file word của đề tài để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG