Bài mẫu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thời trang - mỹ phẩm

Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận ngành quản trị kinh doanh, ngành kinh tế với đề tài nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thời trang - mỹ phẩm. Hy vọng, bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh đang tìm tài liệu để viết báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận,....

Ngày đăng: 05-05-2023

35 lượt xem

Đề cương chi tiết nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thời trang - mỹ phẩm

Tóm lược

Lời mở đầu

1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

2.2. Nhiệm vụ của nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.2. Phạm vi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập thông tin

4.2. Phương pháp xử lý dữ liệu

5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CỦA KINH DOANH

1.1. Một số khái niệm

1.1.1. Doanh nghiệp

1.1.2. Kinh doanh

1.1.3. Hiệu quả và hiệu quả kinh doanh

1.1.3.1. Khái niệm hiệu quả

1.1.3.2. Khái niệm hiệu quả kinh doanh

1.2. Một số lý thuyết về kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp

1.2.1. Bản chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

1.2.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

1.3. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh

1.3.1. Đối với doanh nghiệp

1.3.2. Đối với kinh tế xã hội

1.4. Các chỉ tiêu đo lường và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

1.4.1. Các chỉ tiêu đo lường

1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

1.4.2.1. Các yếu tố khách quan

1.4.2.1. Các yếu tố chủ quan

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỜI TRANG - MỸ PHẨM VĨNH THỊNH

2.1. Tổng quan tình hình và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

2.1.1. Tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

2.1.1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty 

2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

2.1.2.1. Khách quan

2.1.2.2. Chủ quan

2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

2.2.1. Phân tích thực trạng các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả tổng hợp của công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

2.2.2. Phân tích thực trạng các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả bộ phận của Công ty Thời trang – Mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

2.3. Các kết luận và phát hiện quan nghiên cứu thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

2.3.1. Kết quả đạt được

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỜI TRANG - MỸ PHẨM VĨNH THỊNH

3.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

3.1.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

3.2. Các đề xuất nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

3.2.1. Giải pháp tăng doanh thu

3.2.2. Giải pháp tăng hiệu quả  sử dụng lao động

3.2.3. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng chi phí 

3.2.4. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn

3.3. Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh

3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước, chính phủ

3.3.2. Kiến nghị đối với bộ, ban ngành

3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

Tài liệu tham khảo

Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh với đề tài  nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thời trang - mỹ phẩm Vĩnh Thịnh các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế, ngành quản trị kinh doanh nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG