Bài mẫu phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty du lịch

Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận ngành quản trị kinh doanh với đề tài Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty du lịch. Hy vọng, bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh đang tìm tài liệu để viết báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận,....

Ngày đăng: 04-05-2023

45 lượt xem

Đề cương chi tiết khóa luận ngành quản trị kinh doanh  với đề tài phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty du lịch

PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. TẦM QUAN TRỌNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PTTK HTTT QUẢN LÝ
NHÂN SỰ 
1.2. TỔNG QUAN VỀ PTTK HTTT
1.3. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
1.6. KẾT CẤU KHÓA LUẬN 
NỘI DUNG KHÓA LUẬN
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ 
1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ 
1.1.1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý 
1.1.2. Tổng quan về hệ thống quản lý nhân sự 
1.1.3. Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý nhân sự 
1.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 
1.2.1. Một số lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý
1.2.2. Một số lý thuyết về phân tích thiết kế hệ thống thông tin
1.2.3. UML và công cụ phát triển hệ thống 
1.3. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ
1.3.1. Tình hình nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý nhân sự trên thế giới
1.3.2. Tình hình nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý nhân sự trong nước
Chương 2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HỒNG HÀ
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HỒNG HÀ 
2.1.1. Thông tin chung về Công ty 
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Khái quát ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty
2.1.4. Tình hình kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2017-2019 
2.1.5. Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin tại công ty 
2.2. THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HỒNG HÀ
2.2.1. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 
2.2.2. Phân tích thực trạng quản lý nhân sự tại Công ty 
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HTTT QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HỒNG HÀ
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TÂN  HỒNG HÀ 
3.1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG
3.1.1. Mô tả bài toán 
3.1.2. Xây dựng bảng công việc
3.2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG 
3.2.1. Xác định và phân tích các chức năng chính của hệ thống 
3.2.2. Đặc tả chức năng
3.2.3. Đặc tả phi chức năng 
3.2.4. Đặc tả miền ứng dụng
3.3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 
3.3.1. Xác định tác nhân 
3.3.2 Đặc tả ca sử dụng và vẽ biểu đồ Use Case 
3.3.3. Biểu đồ lớp 
3.3.4. Biểu đồ trạng thái 
3.3.5. Biểu đồ tuần tự
3.3.6. Biểu đồ hoạt động 
3.3.7. Biểu đồ thành phần
3.3.8. Biểu đồ triển khai
3.4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 
3.4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu
3.4.2. Thiết kế giao diện
3.4.3. Một số kiến nghị để hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhân sự
PHẦN KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh với đề tài  phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty du lịch các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế, ngành quản trị kinh doanh nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG