Bài mẫu pháp luật Việt Nam về khuyến mại thực trạng áp dụng và những vấn đề đặt ra

Nhận Viết Bài xin chia sẻ Bài mẫu luận văn thạc sĩ luật với đề tài Pháp luật Việt Nam về khuyến mại thực trạng áp dụng và những vấn đề đặt ra. Hy vọng bài viết sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên trong quá trình viết báo cáo.

Ngày đăng: 02-04-2023

59 lượt xem

Đề cương chi tiết Bài mẫu pháp luật Việt Nam về khuyến mại thực trạng áp dụng và những vấn đề đặt ra

LỜI CAM ĐOAN 
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN 
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KHUYẾN MẠI VÀ PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI 
1.1. Tổng quan về khuyến mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của khuyến mại
1.1.2. Nội dung của khuyến mại
1.1.3. Vai trò của khuyến mại
1.2. Tổng quan về pháp luật khuyến mại
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật khuyến mại
1.2.2. Nguồn của pháp luật khuyến mại
1.2.3. Nội dung của pháp luật khuyến mại
1.2.4. Vị trí và vai trò của pháp luật khuyến mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
2.1.  Nội dung của pháp luật khuyến mại của Việt  Nam 
2.1.1. Các quy định chung của pháp luật khuyến mại
2.1.2. Các quy định về khuyến mại trong pháp luật chuyên ngành
2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật khuyến mại
2.2.1. Khái quát về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật khuyến mại
2.2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật khuyến mại của thương nhân 
2.2.3. Thực trạng thực hiện pháp luật khuyến mại của cơ quan nhà nước
2.2.4. Thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khuyến mại
2.3.  Đánh giá 
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
 

Bài mẫu luận văn thạc sĩ luật tội lợi dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ theo luật hình sự Việt Nam

CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC THI PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI Ở VIỆT NAM
3.1. Quan điểm và định hướng hoàn thiện pháp luật khuyến mại
3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật khuyến mại
3.1.2. Quan điểm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về khuyến mại
3.1.3. Định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về khuyến mại
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực thi pháp luật Việt Nam về khuyến mại
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật khuyến mại
3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thực thi pháp luật khuyến mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 
Trên đây là đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ ngành Luật với đề tài pháp luật Việt Nam về khuyến mại thực trạng áp dụng và những vấn đề đặt ra các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết luận văn thạc sĩ ngành luật nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết luận văn thạc sĩ trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG